Lees pagina voor

Bodemenergie

Met bodemenergie kunnen gebouwen, woningen, kassen en fabrieken op een duurzame manier worden verwarmd en gekoeld. Door gebruik te maken van deze energie helpt u mee fossiele brandstof te besparen. En u helpt de CO2-uitstoot te beperken.

Er zijn 2 systemen om gebruik te maken van deze energie in de bodem:

Als u gebruik wilt maken van deze energie moet u daarvoor een melding doen of een vergunning aanvragen.

Meer informatie vindt u op de website van Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) (Deze link gaat naar een externe website).

Wat moet u doen?

Controleer bij het omgevingsloket (Deze link gaat naar een externe website) online of u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen.

Het Omgevingsloket stuurt uw melding of vergunningaanvraag door Omgevingsdienst regio Nijmegen. Zij behandelen uw aanvraag.

Melding

Een melding moet minimaal 4 weken voor de start van de aanleg van het bodemenergiesysteem gedaan worden. Doe een melding als:

Let op: in een gebied met een plan voor bodemenergie kunt u geen melding doen. Daar moet u altijd een vergunning aanvragen.

Vergunning

Een vergunning moet minimaal 8 weken voor de start van de aanleg van het bodemenergiesysteem aangevraagd worden. Vraag een vergunning aan als:

Blijkt dat er gegevens of berekeningen missen? Dan heeft dat gevolgen voor de behandeltermijn. Het aanleggen van uw systeem kan hierdoor vertraging oplopen.

Vragen?

Voor vragen neemt u contact (Deze link gaat naar een externe website) op met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Zij behandelen uw aanvraag namens de gemeente.