Lees pagina voor

Bodemonderzoek en omgevingsvergunning

Bodemonderzoek kan naar oordeel van de gemeente noodzakelijk zijn bij:

Wat kost het?

Moet u een bodemonderzoek uitvoeren? Dan moet u zelf een bodemonderzoeksbureau benaderen en de kosten voor het onderzoek betalen.

Meer informatie

Allereerst is het belangrijk of u een omgevingsvergunning moet aanvragen voor het bouwwerk dat u wilt realiseren. Is dit niet het geval? Dan betreft het een zogenaamd vergunningsvrij bouwwerk. U hoeft dan ook geen bodemonderzoek te laten verrichten.

Vervolgens is het mogelijk dat u, ook al moet u een omgevingsvergunning aanvragen, toch vrijgesteld wordt van bodemonderzoek.

Bij een bodemonderzoek worden de gebruiks(on)mogelijkheden die de grond- en grindkwaliteit biedt onderzocht. De gemeente beoordeelt of u bij niet-ernstige gevallen van bodemverontreiniging mag bouwen.

Vragen?

De medewerkers van het team vergunningverlening zijn voor vragen en voor het maken van een afspraak bereikbaar via het telefoonnummer 088 432 70 00.

U kunt hen het beste bereiken:
• maandag t/m donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur
• maandag t/m donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur
• vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur

U kunt natuurlijk altijd een e-mail sturen.