Lees pagina voor

Bodemvervuiling verwijderen

Wanneer de bodem zodanig vervuild is dat deze een risico vormt voor de volksgezondheid dan moet deze worden gesaneerd. Saneren kan betekenen dat de grond wordt afgegraven en verwijderd en/of dat isolerende maatregelen worden genomen zodat contact met de verontreiniging niet mogelijk is. Soms moet het verontreinigde grondwater worden opgepompt of worden gemonitord. Alleen erkende (officiëel goedgekeurde) bedrijven mogen saneringen uitvoeren.

Koopt u een stuk grond om op te bouwen of gaat u verbouwen op uw grond? Zorg er dan voor dat u een goed beeld heeft van de milieukwaliteit van de bodem. Vraag bij aankoop van een woning of een stuk grond altijd om een bodemonderzoeksrapport waarbij de kwaliteit in voldoende mate in beeld is gebracht. Via de website van Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) (Deze link gaat naar een externe website) kunt u controleren of het om een gecertificeerd bodemonderzoeksbureau gaat.

Wat moet u doen?

Bodemonderzoek doen

Vraag bij de aankoop van een woning of een stuk grond altijd om een recent bodemonderzoeksrapport. De makelaar kan dit ook voor u doen. Indien het rapport verouderd is (ouder dan 5 jaar), kunt u om advies bij de ODRN vragen. Is een dergelijk rapport niet aanwezig dan kunt u dat van de verkopende partij verlangen.

Gaat u een woning bouwen of verbouwen ? Dan kan het zijn dat u een bodemonderzoek moet uitvoeren als onderdeel van de aanvraag van uw aanvraag voor een vergunning om te mogen bouwen. U kunt hiertoe contact opnemen met de ODRN.

Bodem saneren

In bepaalde gevallen moet vervuilde grond worden gesaneerd. Voordat het zover is, heeft u al contact gehad met de ODRN. Het saneren van bodemverontreinigingen mag alleen door erkende bedrijven. Via de website van Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) (Deze link gaat naar een externe website) kunt u zoeken naar erkende instellingen.

Olietank aanwezig?

Olietanks hebben in het verleden regelmatig geleid tot verontreiniging van de bodem. Vraag daarom altijd naar de aanwezigheid van een dergelijke tank en of deze in het verleden aanwezig is geweest. De meeste vervuilingen op particuliere grond komen door een olietank in de tuin. In het koopcontract kunt u laten opnemen wie de sanering moet betalen.

Wat heeft u nodig?