Lees pagina voor

Bodycams

Handhavers hebben soms te maken met onveilige situaties. Bijvoorbeeld als mensen agressief worden. Zij vormen dan een bedreiging voor handhavers en de mensen die in de buurt zijn. Daarom draagt een deel van de Drutense en Wijchense handhavers een bodycam. Dat is een kleine draagbare camera op hun uniform.

Veiligheidsgevoel vergroten en agressie/geweld verminderen

We vinden de veiligheid van de handhavers belangrijk. Uit onderzoek blijkt dat de bodycam het veiligheidsgevoel vergroot en het aantal agressie- en geweldsdelicten vermindert.

Werkwijze bodycams

Niet eens met filmen

Handhavers zetten de camera niet uit als iemand aangeeft niet gefilmd te willen worden. Protest maken tegen het filmen kan alleen achteraf.

Privacy en beveiliging van de beelden

Alle beelden zijn op de bodycam versleuteld beveiligd. De beelden zijn onleesbaar en kunnen niet ter plekke worden bekeken of verwijderd. Na elke dienst worden de beelden opgeslagen op een beveiligde server.

De opnames worden na 28 dagen automatisch verwijderd. Behalve als er een juridische reden is om de opnames langer te bewaren. We mogen de opnames alleen gebruiken bij een aangifte of klacht en door de handhavers om van te leren. Het Openbaar Ministerie mag de opnames opvragen voor strafrechtelijk onderzoek.

Recht op bekijken beelden

De gemeente gaat veilig met de beelden om. We houden ons aan de regels van de privacywetgeving (AVG). Bent u zelf gefilmd met een bodycam? Dan mag u de opnames die van u zijn gemaakt ,waar u op staat, komen bekijken.

Aanvragen

Voorwaarden

  1. Binnen 28 dagen na het maken van dat de beelden zijn gemaakt, hebben wij uw verzoek binnengekregen.
  2. U moet zelf gefilmd zijn of het vermoeden hebben dat u gefilmd bent als omstander.