Lees pagina voor

Bouwplannen en bouwtekeningen bekijken

U kunt de bouwplannen en bouwtekeningen bekijken bij de gemeente. U kunt hiervoor een afspraak maken bij team vergunningverlening.

Wat kost het?

Het inzien van bouwtekeningen is gratis. Voor een print of scan brengen wij wel kosten in rekening. Voor vragen kunt u contact opnemen met de medewerkers van het team vergunningverlening.

Meer informatie

Iedereen die een omgevingsvergunning voor bouwen aanvraagt, moet een bouwplan indienen. Hierin staat wat de bouw of verbouw inhoudt. De gemeente vraagt ook om een tekening van de bouw of verbouw, plus een situatieschets. Al deze gegevens kunt u bekijken bij de gemeente.

Nieuwe bouwplannen worden vermeld in een huis-aan-huisblad en op de gemeentelijke website. U kunt ze bekijken nadat ze zijn bekendgemaakt

Vragen?

De medewerkers van het team vergunningverlening zijn voor vragen en voor het maken van een afspraak bereikbaar via het telefoonnummer 088 432 70 00.

U kunt hen het beste bereiken:

U kunt natuurlijk altijd een e-mail sturen.