Lees pagina voor

Brieven aan de gemeenteraad

Regelmatig ontvangt de gemeenteraad brieven van inwoners en instanties.

Deze ingekomen brieven zijn in principe openbaar. Als u een brief gestuurd hebt aan de raad, maar u wilt niet dat uw brief openbaar wordt, dan kunt u dat doorgeven aan de griffie. De griffie zorgt er dan voor dat uw brief alleen gedeeld wordt met de raad.

Als u inzicht wilt in brieven aan de gemeenteraad, kunt u contact opnemen met de griffie, door een e-mail te zenden aan griffie@wijchen.nl of door te bellen naar: 088 432 72 03.