Lees pagina voor

Burgerinitiatief

Het college van burgemeester en wethouders doen voorstellen waar de gemeenteraad over beslist. Als inwoner van Wijchen kunt u ook zo’n voorstel maken en de gemeenteraad over dat voorstel laten stemmen. We noemen dat een burgerinitiatief. Dit gaat op dezelfde manier als een voorstel van het college. Het voorstel komt in de gemeenteraad en zij praten daar samen met u over. Daarna neemt de gemeenteraad een besluit over uw voorstel.

Hoe werkt het?

Bent u 16 jaar of ouder? Heeft u een Wijchens adres? Dan kunt u een burgerinitiatief indienen. U moet wel minimaal 50 handtekeningen hebben van andere Wijchenaren (van 16 jaar of ouder met een Wijchens adres) die achter dit voorstel staan.

Onderwerp burgerinitiatief

Het onderwerp moet een onderwerp zijn waar de gemeente over gaat. Maar het mag geen onderwerp zijn waar de gemeenteraad in deze raadsperiode, dus in de vier jaren direct na de verkiezingen van de gemeenteraad, over heeft beslist.

Hoe verder?

De griffie bekijkt of het burgerinitiatief aan de voorwaarden voldoet en zorgt ervoor dat het bij de gemeenteraadsleden komt.