Lees pagina voor

Buurtbemiddeling

Burenruzie. Het begint vaak met iets kleins. Ergernis over geluid, kinderen, een barbecue of een verkeerd geparkeerde auto. Het stelt eigenlijk niets voor, maar soms kan dit soort ergernis flink uit de hand lopen.

Buren praten niet meer met elkaar en in het ergste geval maken ze elkaar het leven zuur. Dit heeft een slechte invloed op de sfeer van de wijk. Justitie of politie inschakelen is een stap te ver, maar buurtbemiddeling kan helpen.

Wat is buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling helpt om buren weer bij elkaar te brengen. Goed opgeleide vrijwillige buurtbemiddelaars proberen ruziënde partijen weer met elkaar te laten praten. De buurtbemiddelaars helpen met dit gesprek. Zij geven geen oordeel. De buurtbemiddelaars, proberen ervoor te zorgen dat partijen zelf een oplossing vinden. Binnen drie maanden na het gesprek bellen de bemiddelaars beide buren nog eens op. Om te horen hoe het gaat.

Voor wie is buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling is er voor alle inwoners die in een conflictsituatie zitten of dreigen te komen met de buren. Buren of wijkbewoners met een conflict of een probleem kunnen dat bij Buurtbemiddeling melden. Voorwaarde is dat de mensen vrijwillig deelnemen aan de bemiddeling.

Buurtbemiddeling inschakelen of heeft u vragen?

Meer informatie vindt u op de website van buurtbemiddeling (Deze link gaat naar een externe website) Wijchen.