Lees pagina voor

Coalitieakkoord

Het dagelijks bestuur van de gemeente ligt bij het college.

Het college zorgt onder andere voor het aandragen van beleidsvoorstellen, het nemen van een groot aantal beslissingen en het uitvoeren van de besluiten die de gemeenteraad genomen heeft.

Ook heeft het college eigen bevoegdheden om besluiten te nemen. Die staan in de wet, of zijn overgedragen door de raad en gaan meestal over uitvoerende zaken. Het college bestuurt de gemeente op basis van een collegeprogramma, dat verwoord staat in het coalitieakkoord.

U kunt de toegankelijke versie van het coalitieakkoord (PDF, 7.2 MB) downloaden.