Lees pagina voor

Collecteren

Wilt u voor een goed doel geld inzamelen? Dat mag. U heeft hier geen vergunning van de gemeente voor nodig. U hoeft ook geen melding te doen. Ook fondsenwerving is toegestaan. Er zijn geen gemeentelijke regels voor collectes en fondsenwerving.

Het Centraal Bureau Fondsenwerving heeft een landelijk collecterooster (Deze link gaat naar een externe website). Hier staan de grote landelijke acties in. Kijk vooraf op het collecterooster, zodat u weet in wanneer er al collectes gepland zijn.

Vertrouwt u het niet?

U kunt natuurlijk altijd beslissen om geen geld te geven.

Vragen?

De medewerkers van het team vergunningverlening zijn voor vragen en voor het maken van een afspraak bereikbaar via het telefoonnummer 088 432 70 00.

U kunt hen het beste bereiken:

U kunt natuurlijk altijd een e-mail sturen.