Lees pagina voor

Collectieve Zorgverzekering voor Minima

Heeft u een laag inkomen? De gemeente Wijchen heeft afspraken gemaakt met zorgverzekeraars VGZ en CZ over voordelige zorgverzekeringen. U kunt vanaf half november tot en met 31 december doorgeven of u hier aan wilt meedoen.

Wilt u meedoen aan de CZM?

Bent u dit jaar al deelnemer van de CZM? Dan vraagt uw zorgverzekeraar rond half november of u het volgende jaar weer wilt meedoen. Bent u dit jaar nog geen deelnemer van de CZM en wilt u volgend jaar wel meedoen? Ga dan rond half november naar de website van gezondverzekerd (Deze link gaat naar een externe website) om u aan te melden. Dit kan tot 31 december.

Wat is het voordeel?

De gemeente Wijchen betaalt mee aan de maandpremie. Wij betalen € 15,- per maand mee of € 37,50. Dit hangt af voor welk pakket u kiest. Beide verzekeraars bieden een pakket aan dat speciaal voor mensen met een chronische ziekte en/of beperking is. Zo spreidt u de betaling van het eigen risico over het hele jaar.

Wat zijn de voorwaarden?

Wilt u straks meedoen aan de CZM? Dan gelden de volgende voorwaarden:

Voorwaarde 1 - géén betalingsachterstand

U kunt niet deelnemen als u een betalingsachterstand heeft in de premie en/of rekeningen van de verzekeraar. Daarbij gelden de volgende regels:

Voorwaarde 2 - laag inkomen en weinig vermogen

Alleen inwoners met een laag inkomen kunnen meedoen. Uw inkomen in oktober van dit jaar moet minder dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm zijn. Op de website van Bereken uw recht (Deze link gaat naar een externe website) vindt u de bedragen. Ook mag u maar weinig spaargeld hebben. Op de website antwoord op Bijstand (Deze link gaat naar een externe website) vindt u de bedragen.

Wat moet u betalen?

De premies voor het volgende jaar, zijn elk jaar rond november bekend.

Premiebetaling

De zorgverzekeraar schrijft via een automatische afschrijving de premie die u moet betalen af van uw rekening. Wij betalen de gemeentelijke bijdrage maandelijks (achteraf) aan u.

Zorgtoeslag

De Zorgtoeslag krijgt u zelf van de Belastingdienst. De Collectieve verzekering heeft geen gevolgen voor de hoogte van de Zorgtoeslag.