Lees pagina voor

Contact met de Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad. De griffie plant vergaderingen, zorgt voor volledige en juiste vergaderstukken en adviseert over voorstellen, werkwijze en/of aanpak.

Ook inwoners, instellingen en organisaties kunnen met hun vragen terecht bij de griffie. Bijvoorbeeld wanneer een onderwerp besproken wordt. Of vragen over procedures.

Bij de griffie werken:

Van links naar rechts: Ida Ostendorp, Linda Berendsen, Janneke de Bruijn en Thomas Tielen.
Van links naar rechts: Ida Ostendorp, Linda Berendsen, Janneke de Bruijn en Thomas Tielen.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de griffie. Dit kan via telefoonnummer 088 432 72 03 of via e-mail: griffie@wijchen.nl.