Lees pagina voor

Contractering Wmo en Jeugdhulp

De gemeente Wijchen heeft met verschillende zorgaanbieders een contract voor het leveren van zorg in natura. Samen zorgen zij voor een goed aanbod van Wmo- en Jeugdhulp.

Goed aanbod van zorg in natura

Deze aanbieders werken samen met ons om het aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op uw vragen. Bekijk de lijst met gecontracteerde zorgaanbieders (XLSX, 38.5 kB).

Wij hebben contracten met plaatselijke aanbieders en aanbieders in de regio. Dat hangt af van het type zorg. In de regio betekent dat wij afspraken hebben met het Regionaal Ondersteuningsbureau (ROB). Bijvoorbeeld voor jeugdzorg met verblijf, jeugdbescherming, jeugdreclassering, jeugd-ggz en een deel van de ambulante hulp. Aanbieders met deze contracten voeren regionale contractgesprekken met het ROB. Meer informatie vindt u op de website van het ROB (Deze link gaat naar een externe website).

Heet u vragen over contracten met plaatselijke aanbieders? Op onze pagina met veelgestelde vragen vindt u meer informatie. Of ga naar onze pagina contactinformatie.

Maatwerk met persoonsgebonden budget (PGB)

Voor de meeste inwoners is dit aanbod goed. Er zijn bijzondere situaties mogelijk waarin niet-gecontracteerde hulp beter is. Dan heet maatwerk. Dan kunt u een persoonsgebonden budget (PGB) inzetten. Uw zorg moet dan ook goed zijn. Daarom moeten wij deze zorgaanbieder toe laten als PGB aanbieder (XLSX, 35.4 kB). Neem daarvoor contact op met uw consulent van het sociaal team.