Lees pagina voor

Dorpsbouwmeester

Als u een omgevingsvergunning voor (ver)bouwen of reclame aanvraagt, kijkt de gemeente - waar dat van toepassing is - of deze voldoet aan de ‘redelijke eisen van welstand’. Dat betekent dat een onafhankelijk deskundige beoordeelt of een gebouw of uiting in zijn omgeving past en of het op zichzelf een kloppend plaatje is.  

Wij noemen deze deskundige de dorpsbouwmeester. De dorpsbouwmeester adviseert het college van burgemeester en wethouders over uw plan. De dorpsbouwmeester gebruikt de nota ruimtelijke kwaliteit als uitgangspunt voor zijn beoordelingen.

De nota ruimtelijke kwaliteit

In de nota ruimtelijke kwaliteit (Deze link gaat naar een externe website) kunt u lezen waar u op moet letten bij de vormgeving van een plan in relatie tot haar omgeving. In de nota ruimtelijke kwaliteit geven wij ook helder weer waar en welke criteria gelden. Wilt u voor uw adres bekijken welke criteria gelden? Vul dan uw adres in of zoom in op de kaart in de viewer. U krijgt dan de informatie voor die locatie in beeld, zoals het welstandsniveau en of het een welstandsvrij gebied is.

Het welstandsniveau geeft aan hoeveel moeite er gedaan moet worden voor het opstellen van een plan over de omgeving of het bouwwerk op zichzelf. Voor elk gebied is het gewenste welstandsniveau aangegeven.

In welstandvrije gebieden zijn er voor sommige bouwwerken, zoals een dakkapel aan de voorkant, onder voorwaarden mogelijkheden om zonder vergunning te bouwen. Via de website van het omgevingsloket (Deze link gaat naar een externe website) kunt u met de vergunningcheck bekijken of u een vergunning nodig heeft. Bij een aantal bouwwerken is de uitkomst dan: "Omgevingsvergunningplichtig, tenzij er voor de locatie waar u wilt bouwen geen welstandseisen gelden". Dat betekent dat u zonder vergunning kunt bouwen als er geen welstandseisen gelden.

Wat moet u doen?

U kunt het beste vooraf een afspraak maken met het team Vergunningverlening. Stuur een e-mail om een afspraak te maken.
Net als veel andere mensen komt u niet dagelijks bij de gemeente om bouwplannen te bespreken. Om goed geïnformeerd te worden over uw plan en te weten waar u bij de gemeente aan toe bent, kunt u uw plan bespreken met één van de medewerkers van het team vergunningverlening. Is het vergunningvrij? Zijn er oude tekeningen beschikbaar? Wat zegt het omgevingsplan over uw plan? Is er een vergunning nodig en zo ja welke?

Als er welstand eisen gelden dan is het verstandig om een vooroverleg aanvraag in te dienen.

Als u het bouwplan zonder vergunning kunt uitvoeren of het gebied is welstandsvrij, dan gelden er geen welstand eisen. U kunt wel met de dorpsbouwmeester bespreken hoe u het pand het beste kan aanpassen zodat hij goed in de omgeving past. Dit noemen we 'vrijwillige welstand'. U kunt bijvoorbeeld advies krijgen om de verhoudingen van uw plan wat aan te passen, zodat u meer plezier heeft van uw verbouwing. Niet alleen nu, maar ook bij een latere verkoop van uw woning/bedrijfspand. Ook kan hij u informeren over een handige plattegrondindeling. Maak via de medewerkers van het team vergunningverlening een afspraak voor een gesprek met de dorpsbouwmeester.

Omgevingsvergunning al ingediend?

Heeft u uw omgevingsvergunning al ingediend? De dorpsbouwmeester adviseert het college over uw plannen. Hij is er ook voor u! Hij kan namelijk ook met u doorspreken welke  aanpassingen van het plan tot een positief advies aan het college kunnen leiden.

Wat kost het?

U kunt de dorpsbouwmeester gratis bezoeken als het gaat om welstandsvrije of vergunningvrije bouw. Als u een aanvraag om vooroverleg of een aanvraag om vergunning heeft ingediend dan betaalt u hier wel kosten voor.

Vragen?

Heeft u een vraag? Of wilt u een afspraak maken? De medewerkers van het team vergunningverlening zijn bereikbaar via het telefoonnummer 088 432 70 00.

U kunt hen het beste bereiken:

U kunt natuurlijk altijd een e-mail sturen.