Lees pagina voor

Duurzame warmte in mijn wijk/dorp

De meeste mensen gebruiken nu nog aardgas om hun huis te verwarmen en voor warm (tap)water. Aardgas is niet duurzaam en stoot CO2 uit. Daarom gaan we stoppen met het gebruik van aardgas. De overstap van aardgas naar het gebruik van duurzame warmte noemen we de warmtetransitie. Als gemeente hebben we de opdracht gekregen om deze warmtetransitie te organiseren.

Voor duurzame warmte zijn er twee alternatieven:

  1. Een oplossing per huis: overstap naar een elektrische (hybride) warmtepomp.
  2. Of een gezamenlijke oplossing: een collectief warmtenet voor meerdere huizen tegelijk.

De gemeente heeft per dorp of wijk laten onderzoeken welk alternatief het beste is. In een aantal wijken lijkt een gezamenlijke oplossing haalbaar. In deze wijken doen wij komende jaren verder onderzoek om te kijken of zo’n collectief warmtenet echt te realiseren is.
In de wijken waar een gezamenlijk warmtenet niet mogelijk is, moeten woningen apart verwarmen via eigen warmtepompen.

Op de kaart kunt u zien of uw dorp of wijk in aanmerking komt voor een gezamenlijke oplossing.

Warmte-oplossingen per wijk / dorp  (Deze link gaat naar een externe website)

Wat kunt u doen?