Lees pagina voor

Economische en toeristische visie

In de economische en toeristische visie staat hoe Wijchen zich tot 2030 gaat ontwikkelen op het gebied van economie en toerisme.

De titels ‘Wijchen=Samen ondernemen’ en ‘Wijchen=Samen ontdekken’ geven de verbondenheid aan waar we de komende jaren gemeente breed aan gaan werken. De gemeente kan het niet alleen! Om Wijchen zich te laten ontwikkelen en op de kaart te zetten, zijn verschillende partijen aan zet. In de visies staan uitvoeringsprogramma’s met heldere actiepunten en kaders die richting geven aan de uitvoering.

Bekijk de visies (Deze link gaat naar een externe website)

De visies staan onder punt 10.d en 10.e.

Samen gemaakt

De visie hebben we samen gemaakt! Met onze samenwerkingspartners en inwoners hebben we anderhalf jaar nagedacht. Waar gaan we de komende jaren samen mee aan de slag? Begin dit jaar waren beide visies nagenoeg afgerond. Maar toen veranderde de wereld door corona. Daarom zijn er extra overlegtafels zijn geweest. Om samen te bepalen: heeft corona gevolgen voor onze plannen? Het heeft dus wat langer geduurd. Maar de visie is klaar!

Hoe nu verder?

Komende jaren gaan we aan de slag! Samen met alle betrokken partijen. We gaan aan de slag met de de acties uit het uitvoeringsprogramma’s om de ambities waar te maken. We doen het samen!