Lees pagina voor

Economische en toeristische visie

In de economische en toeristische visie is beschreven hoe Wijchen zich tot 2030 gaat ontwikkelen op het gebied van economie en toerisme.

De titels ‘Wijchen=Samen ondernemen’ en ‘Wijchen=Samen ontdekken’ geven de verbondenheid aan waar de komende jaren gemeente breed aan gewerkt gaat worden. De gemeente kan het niet alleen. Om Wijchen zich te laten ontwikkelen en op de kaart te zetten, zijn meerdere partijen aan zet. In de visies zijn uitvoeringsprogramma’s opgenomen met heldere actiepunten en kaders die richting geven aan de uitvoering.

Bekijk de visies

De visies staan onder punt 10.d en 10.e.

De visies zijn in samenwerking tot stand gekomen

Samenwerkingspartners en betrokken inwoners hebben input gegeven voor de ambities waar we de komende jaren samen mee aan de slag gaan. Dit is een intensief traject van anderhalf jaar geweest. Begin dit jaar waren beide visies nagenoeg afgerond, maar toen veranderde de wereld door het coronavirus. Vandaar dat er extra overlegtafels zijn geweest om de effecten van het coronavirus te verwerken.

Hoe nu verder?

Komende jaren gaan we gezamenlijk met alle betrokken partijen aan de slag met de acties uit het uitvoeringsprogramma’s om de ambities verwezenlijken. We doen het samen!