Lees pagina voor

Erkenning van een kind

Bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap met de moeder van uw kind? Of bent u een duomoeder en heeft u geen verklaring van de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting? Dan kunt u uw kind erkennen.

Heeft een van de ouders (of beiden) niet de Nederlandse nationaliteit? Belt u dan voordat u een afspraak maakt. If one ( or both) of the parents do not have the Dutch nationality, please contact us before making an appointment 088 432 70 00.

Wat moet u meenemen?

  • Bij het eerste kind moet de moeder meekomen
  • Bij een tweede kind is dat niet verplicht. Een schriftelijke toestemming is dan voldoende. Uitzondering: Wilt u als ouders géén gezamenlijk gezag over het kind? Dan moet moeder wel meekomen naar de afspraak.
  • Legitimatiebewijs van de moeder en uzelf (de erkenner)

Wanneer erkent u?

Erkenning voor de geboorte (erkenning ongeboren vrucht):

Erkenning bij de geboorteaangifte:

Erkenning na de geboorte:

Keuze achternaam

Als ouders mag u kiezen welke achternaam uw eerste (Nederlandse) kind krijgt. Uw naam of de naam van uw partner. Vanaf 2024 kunt u ook kiezen voor een combinatie van beide namen (dubbele achternaam). Het kind krijgt standaard de achternaam van de moeder die bevallen is. Wilt u een andere naam? Dan moeten beide ouders bij de erkenning zijn.

Alleen bij uw eerste kind kunt u de achternaam kiezen. Krijgt u daarna meer kinderen uit dezelfde relatie? Dan krijgen zij dezelfde achternaam als uw eerste kind. Bij het kiezen van de achternaam zijn er verschillende mogelijkheden. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid (Deze link gaat naar een externe website).