Lees pagina voor

Evenement organiseren

Een evenement is een gebeurtenis die voor het publiek toegankelijk is. Bijvoorbeeld een braderie, festival of optocht. Wilt u een evenement organiseren? Vraag dan een evenementenvergunning aan. Wilt u een klein evenement organiseren? Bijvoorbeeld een straatfeest of buurtbarbecue? Dan is het maken van een melding voldoende. Organiseert u een privéfeest? Dan hoeft u geen melding te maken of vergunning aan te vragen. Het is wel verstandig om de buren te informeren.

Hoe werkt het?

Via de knop 'start melding/vergunning aanvraag' kunt u controleren of het maken van een melding voldoende is. Heeft u een vergunning nodig? Dan kunt u na het invullen van het formulier meteen een vergunning aanvragen. Is een melding voldoende? Dan ontvangt u een link naar het formulier voor de melding.

Wat moet u doen?

Wij hebben de tijd nodig om de risico’s te onderzoeken. En misschien moeten we een verkeersbesluit nemen. Wij vragen adviezen op bij de Brandweer, Politie en de GHOR.

Schriftelijk aanvragen

Sandwichborden

Voor het plaatsen van sandwichborden voor uw evenement moet u vooraf een melding doen. U kunt dit digitaal doen via onze pagina sandwichborden. (Deze link gaat naar een externe website)

Wat kost het?

Kosten ontheffingen/vergunningen evenementen
Soort ontheffing/evenement Kosten
Melding klein evenement geen
Voor een ontheffing geluid in combinatie met een melding klein evenement € 39,90
Voor een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet in combinatie met een melding klein evenement: € 39,90
Voor een aanvraag van een evenementenvergunning minder dan 2500 bezoekers € 79,60
Voor een aanvraag van een evenementenvergunning meer dan 2500 bezoekers € 785,10

Let op: Heeft u bij de een melding klein evenement een ontheffing voor het geluid? En ook een ontheffing voor het schenken van alcohol? Dan moet u twee keer € 39,90 legeskosten betalen.

Let op: Voor uw evenement heeft u de vergunning nodig. Heeft u ook een ontheffing voor geluid en/of een ontheffing voor het schenken van alcohol nodig? Dan betaalt u hiervoor in totaal € 116,30. Voor minder dan 2.500 bezoekers.

De voorwaarden voor de tekeningen

Onderstaande tekening moet u altijd aanleveren als onderdeel van dit aanvraagformulier.

Een op schaal (1:1000) gemaakte situatietekening van de locatie waarop het evenement plaatsvindt, met daarop (indien van toepassing):

Knelpunten: wegen smaller dan 3,5 meter of een onderdoorgang lager dan 4,2 meter zijn niet toegankelijk voor hulpverleningsvoertuigen.

Bij evenementen waarbij tijdelijke bouwwerken worden geplaatst waarbij er meer dan 150 personen gelijktijdig verblijven (buiten evenement)

Een tekening op schaal (1:100 of 1:200) conform onderstaande criteria.

Bij evenementen in een bouwwerk (bijvoorbeeld een sporthal) dient u onderstaande documenten aan te leveren (binnen evenement)

Voor zover dit naar het oordeel van het bevoegd gezag nodig is om aannemelijk te maken dat het gebruik voldoet aan de bij of krachtens de wet gegeven voorschriften verstrekt de aanvrager een situatieschets met noordpijl met een schaal die niet kleiner is dan 1:1.000, en per bouwlaag een plattegrondtekening met een schaal die niet kleiner is dan 1:100 bij een gebouw met een bruto vloeroppervlakte van minder dan 10.000 m² en niet kleiner dan 1:200 bij een grotere bruto vloeroppervlakte.

Op de plattegrondtekening of een bijlage daarvan is aangegeven:

De aanduidingen zijn conform NEN 1413 voor zover deze norm daarin voorziet.

Vragen?

Bij vragen helpen de medewerkers van team APV u graag verder. Zij zijn telefonisch te bereiken via 088 432 79 88.

U kunt hen het beste bereiken:

U kunt natuurlijk altijd een e-mail sturen naar apv@wijchen.nl.