Lees pagina voor

Gedragscode tegen discriminatie

Een gedragscode is nodig, omdat mensen nog steeds discrimineren. Ook in Wijchen. Onderzoek laat zien dat mensen in de meeste gevallen niet de bedoeling hebben om te discrimineren. We willen een samenleving waarin iedereen meetelt en we iedereen respecteren! Dat willen we doen met een positieve aanpak. Daarom hebben inwoners, welzijnsstichting MeerVoormekaar, woningcorporatie Talis en Vizier anti discriminatievoorziening en stichting Vluchtelingenwerk een gedragscode opgesteld.

Wat staat in de gedragscode?

We gaan uit van artikel 1 van de Nederlandse grondwet. Hierin staat:

Dat we iedereen in Nederland in gelijke gevallen en op een gelijke manier behandelen
En dat discriminatie, op welke grond dan ook, niet mag
De gedragscode werkt deze punten verder uit en maakt ze praktisch. Zo kan iedereen zichzelf zijn! En zetten we ons in voor een samenleving waarin iedereen kan en mee mag doen! De organisaties zorgen voor een veilige omgeving en een goed en fijn werkklimaat voor hun medewerkers bezoekers.

Wat kunt u doen?

U kunt de gedragscode downloaden (PDF, 305.0 kB) en ondertekenen. Een digitale versie stuurt u naar: h.visscher@drutenwijchen.nl. Een papieren versie stuurt u naar:

Gemeentelijke Wijchen
H. Visscher
Postbus 9000
6600 HA Wijchen

Wij willen graag laten zien dat u meedoet! Mail uw logo naar onze anti-discriminatievoorziening Vizier info@vizieroost.nl. Zij nemen daarna contact met u op.

Meer informatie over de campagne Allemaal anders, 100% Wijchen

In de antidiscriminatiecampagne ‘Allemaal anders, 100% Wijchen’ werkt de gemeente Wijchen samen met de antidiscriminatie-organisatie Vizier Oost.

Posters op straat en verhalen op social media

De campagne heeft het doel om discriminatie te herkennen. En er met elkaar over te praten. Wijchenaren en de burgemeester vertellen in filmpjes hun persoonlijke verhalen over respect en gelijke rechten. Over hoe het ook kan, en wat wél werkt.

De filmpjes staan op de website van Vizier (Deze link gaat naar een externe website).

Op straat komen verschillende posters in Wijchen en de dorpen. Op de posters staat een QR-code. Deze gaat meteen naar de campagnepagina. Verschillende lokale organisaties steunen de campagne en delen berichten op social media met de hashtag-allemaalanders.