Lees pagina voor

Gemeente aansprakelijk stellen

U kunt de gemeente aansprakelijk stellen voor:

Bent u verzekerd tegen deze schade? Dan meldt u de schade bij uw verzekeraar. Zij regelen het verder met de gemeente.

Wat moet u doen?

Om de gemeente aansprakelijk te stellen dient u een claim in bij de gemeente. Dit doet u als volgt:

U stuurt een brief of e-mail naar de gemeente (zie contactgegevens onderaan) waarin u de volgende gegevens zet:

Bij uw brief of e-mail voegt u de volgende stukken:

Meer informatie

De gemeente beoordeelt uw claim of laat dit door haar verzekering doen. De beslissing of een schadeclaim wordt toegewezen of afgewezen, hangt af van een aantal dingen. De wettelijke regels en jurisprudentie zijn hierin belangrijk. Maar in veel gevallen ook het resultaat van een onderzoek op de plek zelf.

Het kan zijn dat de gemeente vindt dat uw schade veroorzaakt is door gemeentelijk optreden of nalaten. In dat geval krijgt u uw kosten (helemaal of voor een deel) vergoed.

Het kan ook zijn dat de gemeente uw claim afwijst. In dat geval kunt u nog een vordering tot schadevergoeding indienen bij de rechter.