U kunt de gemeente aansprakelijk stellen voor:

 • Schade die u hebt opgelopen door gemeentelijk handelen of nalaten;
 • Schade die u hebt opgelopen doordat de gemeente wegen, pleinen, openbaar groen of bouwwerken niet goed onderhoudt .

Bent u verzekerd tegen deze schade? Dan meldt u de schade bij uw verzekeraar. Zij regelen het verder met de gemeente.

Wat moet ik doen?

Om de gemeente aansprakelijk te stellen dient u een claim in bij de gemeente. Dit doet u als volgt:

U stuurt een brief of e-mail naar de gemeente (zie contactgegevens onderaan) waarin u de volgende gegevens zet:

 • uw naam, adres en telefoonnummer
 • omschrijving van de gebeurtenis (met plaats, datum en tijd)
 • waarom u de gemeente aansprakelijk stelt
 • welke schade u hebt geleden
 • het schadebedrag
 • namen van specialisten die uw schade hebben bekeken

Bij uw brief of e-mail voegt u de volgende stukken:

 • Foto’s van de schade en (indien van toepassing) de situatie ter plaatse
 • Een bewijs van het bedrag van de opgelopen schade (aankoopgegevens, nota’s, schaderapport).
 • Een eventuele ondertekende getuigenverklaring(en), politierapport, proces-verbaal.
 • Het rekeningnummer (IBAN) waarop een eventuele schadevergoeding kan worden gestort.

Handig om te weten

De gemeente beoordeelt uw claim of laat dit door haar verzekering doen. De beslissing of een schadeclaim wordt toegewezen of afgewezen is afhankelijk van de wettelijke voorschriften, jurisprudentie en in veel gevallen de uitkomst van een onderzoek ter plaatse.

Vindt de gemeente dat uw schade veroorzaakt is door gemeentelijk optreden of nalaten, dan krijgt u uw kosten (geheel of gedeeltelijk) vergoed.

Wijst de gemeente uw claim af dan kunt u nog een vordering tot schadevergoeding indienen bij de burgerlijke rechter.