Lees pagina voor

Grond kopen of huren

Grenst een openbare groenstrook (restgrond) grenst aan uw perceel? Dan kunt u de groenstrook soms kopen of huren. De voorwaarden bespreken we met u.

Kopen

Het kopen van een groenstrook kan alleen als u eigenaar van de aangrenzende grond bent. Wij beoordelen of de grond onderdeel is van de hoofdgroenstructuur. Dit is de naam voor alle groene gedeelten (grasveldjes, bosjes, hagen, bomen) die Wijchen haar natuurlijke uitstraling geeft. Grond die in de hoofdgroenstructuur ligt, verkopen wij niet. Ligt de grond buiten de hoofdgroenstructuur? Dan toetsen wij de aanvraag aan ons beleid. Is dat ook in orde, dan kunt u de grond kopen. Soms stellen wij extra voorwaarden. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een haag in plaats van houten schuttingen. Deze voorwaarden nemen wij op in de koopovereenkomst.

Huren

Kunnen wij de grond niet aan u verkopen? Soms kunt u de grond wel huren. Wij beoordelen dan ook of de grond onderdeel is van de hoofdgroenstructuur (zie voor uitleg onder het kopje kopen). Groenstroken die liggen in de hoofdgroenstructuur verhuren wij niet. Ook toetsen wij de aanvraag aan andere beleidsregels

Wat kost het?

Kosten groenstroken
Groenstrook Kosten
Wanneer de groenstrook vóór de voorgevel van de woning ligt. € 58,00 per m2
Wanneer de groenstrook naast of achter de voorgevel van de woning ligt en de grond niet bebouwd wordt of bebouwd wordt met een vergunningsvrij tuinhuisje met een maximale oppervlakte van 30 m2. € 160,00 per m2
Wanneer de groenstrook naast of achter de voorgevel van de woning ligt en de grond bebouwd wordt. € 225,00

Let op:  er kunnen nog kosten bijkomen, zoals kosten van de notaris of het kadaster.

Voor het huren van groenstroken geldt een prijs van 5% van de verkoopprijzen per m2 per jaar. De huurprijs verhogen wij ieder jaar volgens het indexcijfer van het CBS.

Schriftelijk aanvragen

Stuur ons een e-mail. Dan sturen wij het aanvraagformulier naar u op.