Lees pagina voor

Grond kopen of huren

Op deze pagina kunt u lezen of wij kavels of gebouwen voor uitgifte hebben. Ook kunt u lezen hoe u groenstroken kunt huren of kopen.

Kavels en gebouwen

Wij hebben nu geen kavels of gebouwen van de gemeente Wijchen beschikbaar voor uitgifte.

Groenstroken kopen of huren

Grenst een openbare groenstrook (restgrond) van de gemeente aan uw perceel? Dan kunt u mogelijk de groenstrook kopen of huren. De voorwaarden bespreken we met u.

Kopen

Het kopen van een groenstrook kan alleen als u eigenaar van de aangrenzende grond bent. Uw aanvraag toetsen wij aan ons beleid op verschillende punten. Denk hierbij aan groen, verkeer, beheers- en bestemmingplannen. Soms stellen wij extra voorwaarden, bijvoorbeeld het plaatsen van een haag, in plaats van houten schuttingen. Deze voorwaarden nemen wij dan op in de koopovereenkomst.

Wat kost het?

Kosten groenstroken
Groenstrook Kosten
De groenstrook ligt vóór de voorgevel van de woning. (Voorgevel lijn doortrekken naar aan te kopen grond) € 58,00 per m2
De groenstrook lig naast of achter de voorgevel van de woning
niet bebouwd of bebouwd met een vergunningsvrij tuinhuisje met een maximale oppervlakte van 30 m2.
€ 160,00 per m2
De grond wordt met vergunning bebouwd. € 225,00 per m2

Let op: er komen nog extra kosten bij, zoals de kadastrale en notariële kosten.

Huren

Kunnen wij de grond niet aan u verkopen? Dan kunt u soms de grond wel huren. Hierbij toetsen wij aan dezelfde punten als bij koopgrond. Als de gemeente akkoord gaat, mag u de grond huren. De gemeente blijft wel eigenaar van de grond.

Bruikleenovereenkomsten sluiten wij sinds 2010 niet meer af.

De prijs van het huren van een groenstrook is 5% van de grondprijs per m2 per jaar. Deze stelt de Raad vast in de Grondprijsbrief. De huurprijs verhogen wij jaarlijks volgens het indexcijfer van het CBS.

Gebruiksdoel

Bent u geïnteresseerd in een groenstrook? Onderzoek dan eerst of u het stuk grond dat u wilt kopen of huren kunt gebruiken waarvoor u dat wil.

Is de grond geschikt voor wat u ermee wil doen? Neem dan contact op met de gemeente over de groenstrook.

Hoelang duurt het?

Wij beoordelen uw aanvraag in ongeveer 4 tot 6 weken.

Publicatie voornemen gronduitgifte

De gemeente publiceert alle voornemens tot gronduitgifte openbaar. Daarbij houden we een termijn van ten minste 20 dagen aan, afhankelijk van de situatie. Zo kan, als dat van toepassing is, iedere serieus gegadigde dit aan ons laten weten. Soms kan het zijn dat het redelijk is dat maar één partij in aanmerking komt voor de gronduitgifte. Dit wordt bepaald door objectieve, toetsbare en transparante criteria. In dit geval mag de gemeente direct met deze partij een contract aan gaan. Dit voornemen zal ook worden gepubliceerd met een redelijke termijn waarbinnen bezwaar kan worden gemaakt.

Schriftelijk aanvragen

Stuur ons een e-mail. Dan sturen wij het aanvraagformulier naar u op.