Lees pagina voor

Heeft u vragen of hulp nodig voor uw gesprek met het Sociaal Team?

Heeft u hulp of steun nodig voor uw gesprek met het Sociaal Team? Jeugdstem en cliëntondersteuners kunnen u helpen.

Jeugdstem

Heeft u vragen over jeugdzorg? Jeugdstem is er voor kinderen, jongeren, ouders en pleegouders die te maken hebben met de jeugdzorg. Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Zij geven informatie, advies en helpen u. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met het Sociaal Team. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie. Of bij het bezwaar maken bij de gemeente.

Hulp van de vertrouwenspersoon van Jeugdstem is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting. De vertrouwenspersonen werken niet bij gemeenten of bij wijk- of jeugdteams.

Meer informatie vindt u op de website van jeugdstem (Deze link gaat naar een externe website).

Wat is een cliëntondersteuner?

Heeft u vragen over zorg, wonen, werk, geldzaken, opvoeding, problemen, gezondheid of een andere vraag? Vindt u het lastig om alleen een gesprek met de gemeente of organisaties te voeren? Of wilt u hulp bij de voorbereiding van dit gesprek? Vraag dan een cliëntondersteuner u hierbij te helpen. Het is iemand die ‘onafhankelijk’ is. Dat betekent dat hij geen verbinding heeft met de gemeente of een andere organisatie. De cliëntondersteuner is er echt voor u.

Meer informatie vindt u op de website van Mee Gelderse Poort (Deze link gaat naar een externe website).