Lees pagina voor

Hofleverancier worden

Koning Willem 1 voerde in 1815 het predicaat "Hofleverancier" in. Het Predicaat Hofleverancier is een onderscheiding die kan worden verleend aan kleine en middelgrote ondernemingen met minder dan 100 werknemers. Het zijn voornamelijk bedrijven die lokaal of regionaal bekend zijn of vooraanstaande Nederlandse bedrijven die tot de top behoren in hun gemeente of regio.

Het predicaat is strikt op naam en betekent dat de onderneming de aanduiding “Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier” mag toevoegen en het daarbij behorende Koninklijk wapen mag gebruiken.

Hofleverancier is een Koninklijke onderscheiding (predicaat). Dit predicaat kunt u aanvragen bij de burgemeester. Uw onderneming mag dan het Koninklijk wapen gebruiken en de titel "Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier" toevoegen.

Wat moet u doen?

Dien ongeveer 12 maanden van tevoren een aanvraag in bij de burgemeester van de gemeente waar uw onderneming statutair gevestigd is. Leg duidelijk uit waarom uw onderneming het predicaat Hofleverancier verdient en verzamel alle benodigde stukken.

Wat heeft u nodig?

Voor het Predicaat Hofleverancier zijn de volgende documenten vereist:

Hoelang duurt het?

De aanvraag moet minimaal 9 maanden voor de gewenste uitreikdatum bij de Commissaris van de Koning worden aangeleverd. Voor het vervolledigen en digitaliseren van alle benodigde documentatie vragen wij u minimaal twee tot drie maanden daarvoor uw verzoek bij de burgemeester in te dienen. De totale procedure neemt dus een jaar in beslag.

Hierna krijgt u vanzelf bericht of het predicaat Hofleverancier wordt toegekend. Meestal wordt de bijbehorende oorkonde door de burgemeester uitgereikt tijdens de viering van het jubileum.

Meer informatie

Alleen de koning kan het predicaat Hofleverancier toewijzen. U kunt het predicaat krijgen bij een bijzonder jubileum van uw onderneming (100, 125, 150-jarig, enzovoort). Soms krijgt u het ook bij een zeer bijzondere gebeurtenis in het bedrijf. U mag de titel Hofleverancier maximaal 25 jaar gebruiken. Daarna kunt u een verlenging aanvragen.

Op de website van Het Koninklijk Huis leest u waaraan u moet voldoen om het predicaat Hofleverancier te krijgen.