Lees pagina voor

Inburgeren

De meeste vreemdelingen die in Nederland komen wonen moeten inburgeren. Dit betekent dat u de Nederlandse taal leert lezen, schrijven en spreken. U moet ook leren over het leven in Nederland. U bent ingeburgerd als u het inburgeringsexamen hebt gehaald.

Wat moet u doen?

U moet inburgeren vanaf 1 januari 2013

Bij DUO krijgt u informatie over taallessen, cursussen en het examen. Daarna doet u het volgende:

Onderdeel van de inburgering is een participatieverklaringstraject. Alle vluchtelingen en andere nieuwkomers moeten een ‘participatieverklaring' tekenen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen Vluchtelingenwerk Wijchen via telefoonnummer 024 642 46 33 of mailadres wijchen@vluchtelingenwerk.nl

U bent vóór 1 januari 2013 begonnen met inburgeren

Dan helpt de gemeente u bij uw inburgering. Zij regelt dat u een cursus en het examen kunt doen.

U woont in het buitenland

Heeft u een verblijfsvergunning aangevraagd? Dan moet u het basisexamen inburgering maken in het land waar u woont. Slaagt u voor het examen? Dan kunt u naar Nederland komen. Neem hierover contact op met de Nederlandse ambassade.

Hoelang duurt het?

U kunt het examen maken binnen 8 weken nadat u betaald hebt.

Moet u inburgeren vanaf 1 januari 2013? Dan moet u binnen 3 jaar voor het examen slagen. Was u vóór 1 januari 2013 al verplicht om in te burgeren? Dan moet u binnen 3,5 jaar voor het examen slagen.

Bent u geslaagd? Dan krijgt u binnen 4 weken een brief dat u uw diploma kunt ophalen.

Wat heeft u nodig?

Meer informatie

U bent verplicht om in te burgeren als u:

Vrijwillig inburgeren kan ook. Dat betekent dat u het zelf graag wilt, maar dat het niet verplicht is.

Bekijk op de website van de IND (Deze link gaat naar een externe website) in welke gevallen u géén inburgeringsexamen hoeft te doen.