Lees pagina voor

Inburgeren

Binnenkort komt u hier wonen, of u woont hier al. Veel is dus nieuw voor u. De gemeente vindt het belangrijk dat u zich snel thuis voelt. Dat u mee kunt doen met de andere inwoners van Wijchen. Met andere woorden: dat u inburgert.

Wie helpt u?

Heeft u ná 1 januari 2022 een verblijfsvergunning gekregen? Dan valt u onder de nieuwe Wet Inburgering 2021 (Deze link gaat naar een externe website). De gemeente helpt u met uw inburgering.

Kreeg u uw verblijfsvergunning vóór 1 januari 2022? Dan helpt Dienst Uitvoering Onderwijs (Deze link gaat naar een externe website) (DUO) u met uw inburgering. U valt onder de Wet Inburgering 2013 (Deze link gaat naar een externe website).

Verblijfsvergunning ná 1 januari 2022

  1. U krijgt van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een brief dat u moet inburgeren. De gemeente krijgt dit ook van DUO door.
  2. De gemeente nodigt u uit voor een gesprek en een toets.
  3. Samen met u maken we een persoonlijk plan: het plan inburgering en participatie (PIP). In dit plan staat bijvoorbeeld welk taalniveau u kunt halen. En welke examens u moet doen.
  4. Bent u een asielmigrant? Dan kiest de gemeente in overleg met u naar welke inburgeringsschool u gaat. Wij betalen ook uw taallessen.
  5. Bent u geen asielmigrant? Dan kunt u zelf een inburgeringsschool kiezen. U moet de taallessen en examens zelf betalen. U kunt hiervoor geld lenen bij DUO (Deze link gaat naar een externe website). De gemeente kan u wel adviseren welke taalschool het beste bij u past.
  6. U start met de lessen over inburgeren. Bij inburgeren leert u over Nederland. U leert de Nederlandse taal, hoe u aan werk kunt komen of een opleiding kunt volgen. Ook leert u over de Nederlandse cultuur.
  7. De cursus inburgeren duurt maximaal 3 jaar.
  8. U maakt een aantal examens. Als u alle examens haalt, dan bent u ingeburgerd.

Meer weten?

In de video 'Inburgeren vanaf 2022 (Deze link gaat naar een externe website)' leggen we uit welke stappen u doorloopt als u gaat inburgeren. U kunt de video ook in het Engels (Deze link gaat naar een externe website) , Spaans (Deze link gaat naar een externe website), Farsi (Deze link gaat naar een externe website), Tigrinya (Deze link gaat naar een externe website), Somalisch (Deze link gaat naar een externe website), Arabisch (Deze link gaat naar een externe website), Dari (Deze link gaat naar een externe website) en Pashto (Deze link gaat naar een externe website)bekijken.

Heeft u vragen over uw inburgering? Bel ons dan via telefoonnummer 088 432 70 00.

Gesprek met de gemeente

Wij nodigen u uit voor een gesprek (Brede Intake). Tijdens dit gesprek bespreken we samen hoe u het beste kunt gaan inburgeren. Het kan zijn dat er meer gesprekken nodig zijn. Wij kijken samen met u naar waar u goed in bent. Wat uw wensen zijn en wat uw (werk)ervaring is. Ook maakt u een test (leerbaarheidstoets) om te bepalen welke leerroute het beste bij u past. Voor deze test hoeft u niet te oefenen.

Plan Inburgering en Participatie

Uw contactpersoon bij de gemeente stelt samen met u een plan op. In dit plan staat hoe u zo snel mogelijk kunt meedoen in de samenleving en Nederlands kunt leren. Dit plan heet het Plan Inburgering en Participatie (PIP). U moet zich te houden aan de afspraken in het PIP. Is uw PIP vastgesteld? Dan heeft u 3 jaar de tijd om te voldoen aan de inburgeringsplicht. U ontvangt van DUO een brief met daarin de startdatum van uw inburgeringsperiode.

Leerroutes uit uw PIP

Uw PIP geeft aan welke leerroute u gaat volgen. Er zijn 3 leerroutes:

Volgt u de B1-route of de Z-route?

Volgt u de B1-route of de Z-route? Dan is de Module Arbeidsmarkt & Participatie (MAP) een verplicht onderdeel van uw inburgering. In deze module krijgt u informatie over werken en participeren in Nederland. Daarnaast doet u ervaring op met werk. De MAP bestaat uit:

Het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen voert de MAP uit.

Participatieverklaringstraject

Het participatieverklaringstraject (PVT) is een verplicht onderdeel van uw inburgering. Het PVT duurt minimaal 12 uur. Het PVT bestaat uit:

Voor wie is het?

Het doorlopen van de PVT is verplicht voor inburgeraars die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig zijn geworden en zijn ingeschreven in de basisregistratie personen. Het gaat om de leeftijdsgroep tussen 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.

Wie betaalt?

Termijn

De termijn hangt af van de wet waar de inburgeraar onder valt:

Ontheffing of verlenging van uw inburgering

Misschien kunt u uw inburgering niet of niet op tijd halen. Bijvoorbeeld door problemen met uw gezondheid of andere problemen. De gemeente kijkt samen met u of u meer tijd (verlenging) of gedeeltelijke ontheffing kunt krijgen. Krijgt u een gedeeltelijke ontheffing? Dan hoeft u onderdelen van uw inburgering niet te doen.