Lees pagina voor

Inburgeren

De meeste vreemdelingen die in Nederland komen wonen moeten inburgeren. Dit betekent dat u de Nederlandse taal leert lezen, schrijven en spreken. U moet ook leren over het leven in Nederland. U bent ingeburgerd als u het inburgeringsexamen hebt gehaald.

U bent verplicht om in te burgeren als u:

Vrijwillig inburgeren kan ook. Dat betekent dat u het zelf graag wilt, maar dat het niet verplicht is.

Bekijk op de website van de IND (Deze link gaat naar een externe website) in welke gevallen u géén inburgeringsexamen hoeft te doen.

Wat moet u doen?

Bij DUO krijgt u informatie over taallessen, cursussen en het examen. Daarna doet u het volgende:

Onderdeel van de inburgering is een participatieverklaringstraject. Alle vluchtelingen en andere nieuwkomers moeten een ‘participatieverklaring' tekenen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen Vluchtelingenwerk Wijchen via telefoonnummer 024 642 46 33 of mailadres wijchen@vluchtelingenwerk.nl

U woont in het buitenland

Heeft u een verblijfsvergunning aangevraagd? Dan moet u het basisexamen inburgering maken in het land waar u woont. Slaagt u voor het examen? Dan kunt u naar Nederland komen. Neem hierover contact op met de Nederlandse ambassade.

Hoelang duurt het?

Wat heeft u nodig?