Lees pagina voor

Informatie opvragen (Woo-verzoek)

Informatie van de overheid moet zo veel mogelijk openbaar zijn. Dit staat in de Wet open overheid (Woo). U hebt bijvoorbeeld recht op informatie over het beleid en de besluiten van de gemeente. De gemeente informeert haar inwoners hierover via persberichten, huis-aan-huisbladen of de website.

Wilt u informatie opvragen die de gemeente (nog) niet openbaar heeft gemaakt? Dan kunt u een Woo-verzoek indienen bij de gemeente. Let op! Wilt u informatie voor een ander doel gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is? Dan doet u een verzoek op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who).

Wat moet u doen?

U dient het Woo-verzoek in bij de gemeente. Geef duidelijk aan welke informatie u wilt. Schrijf een brief naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen, Postbus 9000, 6600 HA Wijchen of stuur een e-mail naar gemeente@wijchen.nl. Beschrijf zo duidelijk mogelijk wat u wilt weten. Geef aan waarover u informatie wilt hebben en over welke periode het gaat.

U kunt een Woo-verzoek indienen als:

De gemeente kan u de informatie op verschillende manieren geven. Bijvoorbeeld een kopie van een document of een samenvatting daarvan. Ook kan de gemeente u uitnodigen de documenten te komen bekijken.

Wat kost het?

Het kan zijn dat u moet betalen voor het openbaar maken van documenten, voor het maken van kopieën of scans. De hoogte van deze kosten staat in de legesverordening (Deze link gaat naar een externe website) (vul uw postcode en zoekwoord ‘leges’ in).

Hoelang duurt het?

U ontvangt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. De gemeente kan deze termijn met 2 weken verlengen.

Bezwaar maken

Doorzendplicht

Het kan gebeuren dat wij de informatie niet hebben. In sommige gevallen sturen we uw Woo-verzoek door. Dat doen we als we weten dat een andere organisatie deze informatie wel heeft, en de organisatie valt onder de Wet open overheid. Dit heet de doorzendplicht. We laten het u weten als we uw verzoek hebben doorgestuurd.

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u meer weten? Bel 088 432 70 00 en vraag naar de contactpersoon Wet Open Overheid (Woo).