Lees pagina voor

Inkoop en aanbestedingen

In 2017 is de Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid van de gemeente Wijchen vastgesteld. Hierin wordt het inkoopproces inzichtelijk en transparant gemaakt door de doelstellingen, uitgangspunten en kaders te schetsen waarbinnen de Inkoop van Werken, Leveringen of Diensten in de Gemeente Wijchen plaatsvindt. Onder andere Duurzaam inkopen, Social return, Lokale en Regionale economie en drempelbedragen worden in de nota genoemd.

Bent u ondernemer en bent u geïnteresseerd in zaken doen met de gemeente Wijchen? Laat dan uw gegevens bij ons achter. U bent dan bij ons bekend en wij kunnen u benaderen voor het uitbrengen van een offerte. Let op: Dit betekent niet dat u er zeker van bent dat u ook daadwerkelijk wordt benaderd. Dat is natuurlijk afhankelijk van de behoefte aan uw dienst of product.

Openbare en Europese aanbestedingen publiceert de gemeente op Tenderned. Voor andere (vaak kleinere) opdrachten benadert de gemeente Wijchen zelf ondernemers voor het uit brengen van een offerte.

Formulier interesse aanbesteding