Lees pagina voor

Inspreken bij de gemeenteraad

Wilt u inspreken tijdens een commissie- of raadsvergadering? Hier vindt u meer informatie over de afspraken.

Tijdens de commissie- en raadsvergaderingen kunt u het woord voeren over onderwerpen die als bespreekstuk op de agenda staan. Hieronder staan de regels die voor het inspreken gelden.

Inspreken gebeurt voor de behandeling van het agendapunt. Insprekers kunnen slechts één keer over een onderwerp inspreken. Als een inspreker in de commissievergadering inspreekt, is het niet mogelijk dat dezelfde inspreker over datzelfde onderwerp inspreekt tijdens de raadsvergadering.

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? U kunt zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag vóór de vergadering. Dit kan via griffie@wijchen.nl of via 088 432 72 03.