Lees pagina voor

Kinder- en jongerenlintjes

De gemeente Wijchen is trots op jonge inwoners die zich inzetten voor anderen. Veel kinderen en jongeren doen goede dingen, soms valt het niet eens op. Zij zijn een voorbeeld voor anderen en mogen best eens in de schijnwerpers staan.

Vandaar dat de burgemeester elk jaar kinder- en jongerenlintjes uitreikt aan kinderen en jongeren uit de gemeente Wijchen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

Als er aanmeldingen zijn die door de jury positief beoordeeld zijn, dan vindt de uitreiking plaats op of rond 20 november, de internationale Dag voor de Rechten van het Kind (Deze link gaat naar een externe website).

Wie gingen voor?

Anneke Wielders, Pepijn Francissen,  Dominique van den Brink, Gijs de Wildt, Mitch Willemsen, Tieke Kuijpers, Wouter Gesthuizen, Bryan Peilouw, kinderen van de Beestenbende, Victor Strik, Sacha Leenders, Nick Matijssen, Romana Wimmer, Stijn van Hemert, Chloé Willems, Robin Leenders en Linn Haefkens kregen in voorgaande jaren al een lintje.

Zo onderging Pepijn een beenmergtransplantatie voor zijn broer die een zeer ernstige vorm van leukemie had. Dominique is de stuwende kracht van jeugddisco Mountainhouse in Bergharen. Gijs is een jonge mantelzorger en een belangrijke spil in zijn gezin. Mitch zette zich in voor de jongerenraad, nam het voortouw bij de organisatie van activiteiten op het Maaswaal College en deed vrijwilligerswerk bij Wijchen Schaatst en het Rode Kruis. Stijn aarzelde geen moment toen hij zag dat een jongetje ongewild te water kwam in het Wijchens Meer. Chloé zet zich sinds haar 8ste in voor wereldwijde goede doelen en Robin bood dichtbij huis wekenlang intensieve mantelzorg aan haar opa. Ook Linn verdiende een lintje omdat zij in een gevaarlijke situatie er voor zorgde dat haar vader op tijd medische hulp kreeg.

Kinderen zoals zij maken onze samenleving. De gemeente Wijchen is apetrots op jonge inwoners die zich inzetten voor anderen of iets doen voor een goed doel. Kinderen en jongeren die iets betekenen voor hun medemens, in welke vorm dan ook. Veel kinderen en jongeren doen goede dingen, maar vaak valt dat niet eens op. Zij zijn een voorbeeld voor anderen en mogen best eens in de schijnwerpers staan. En daarom verdienen zij een lintje!

Online aanmelden

U kunt een kind of jongere aanmelden voor een lintje. U moet hierbij wel twee referenties (zonder familierelatie) opgeven. 

Schriftelijk aanmelden

Stuur uw brief naar Gemeente Wijchen, afdeling kabinetszaken, Postbus 9000, 6600 HA Wijchen met daarin:
- uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
- naam, adres, geboortedatum, school en groep van diegene die u voordraagt.
- uw motivatie voor de aanvraag van het lintje.
- naam, telefoonnummer, e-mailadres en motivatie van minimaal twee referenties; met vermelding van relatie tot het kind/jongere.

Wie komen in aanmerking?

Er zijn twee categoriën:

Kinderen van 6 tot en met 12 jaar die:
• écht iets bijzonders hebben gedaan
• een heldendaad hebben verricht
• iemand enorm hebben geholpen
• iets voor een goed doel hebben gedaan

Jongeren van 13 tot en met 17 jaar die:
• écht iets bijzonders hebben gedaan
• zich bijvoorbeeld al jarenlang voor iets inzetten
• voor een persoon, voor een goed doel of voor de samenleving
• een goede daad hebben verricht voor anderen

Vragen?

Wilt u graag eerst persoonlijk contact of heeft u vragen over de procedure? Neem dan contact op met Sandra Langeslag. Zij is bereikbaar via e-mail kabinetszaken@wijchen.nl of u kunt haar bellen via 088 432 71 10.