Bent u inwoner van de gemeente Wijchen en heeft u een laag inkomen? Dan kunt u in aanmerking komen voor de kindregeling. De kindregeling maakt het mogelijk dat  kinderen mee kunnen doen aan activiteiten op cultureel, maatschappelijk, sportief en recreatief gebied.

Wat moet ik doen?

Leest u onder het kopje extra informatie of u voldoet aan de voorwaarden.

Online aanvragen

Aanvragen Kindregeling met DigiD

Let op: maakt u foto's of scans van uw bewijsstukken en voeg deze bij.

Heeft u een partner?

Dan is zijn/haar toestemming nodig. Laat uw partner het online formulier hieronder invullen.

Toestemming van partner met DigiD

Hoelang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken een reactie van ons.

Wat heb ik nodig?

 • Geldig legitimatiebewijs

Handig om te weten

U moet aan deze voorwaarden voldoen:

 • U woont in de gemeente Wijchen;
 • U bent 18 jaar of ouder;
 • U bent Nederlander of u heeft een verblijfsvergunning waarmee u recht op bijstand kunt krijgen;
 • U hebt niet meer vermogen dan de bijstand toelaat. Denk hierbij aan spaargeld, een auto of caravan. Kijk voor de actuele bedragen op: de website antwoord op Bijstand;
 • Uw inkomen is niet hoger dan 120% van het minimuminkomen. Kijk voor de actuele bedragen op de website van de gemeente Wijchen of op de website van Bereken uw recht;
 • Het kind waarvoor u aanvraagt woont bij u en staat op uw adres ingeschreven.

Wat kan uw kind krijgen?                                                                                                       

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan bestaat er voor uw kind(eren) recht op een geldbedrag, zwemles en een computer. Met een computer bedoelen wij een PC, laptop of tablet.

Geldbedrag                                                                                                               

Voor kinderen tot 6 jaar kunt u jaarlijks € 100,00 krijgen. Voor kinderen van 6 jaar tot 12 jaar kunt u € 300,00 krijgen. Voor kinderen van 12 jaar tot 18 jaar is het bedrag € 450,00. Als wij besluiten dat u het geldbedrag krijgt, dan betalen wij daarvan 75% aan u uit. U moet het geldbedrag gebruiken voor uw kind.

U mag het geld uitgeven aan de volgende kosten:

 • Lidmaatschap van een hobby-, sport-, spel-, kunst- of muziekvereniging.
 • Cursussen voor hobby, sport, spel, kunst of muziek.
 • Kosten voor (sport)kleding en instrumenten die voor een cursus of lidmaatschap nodig zijn.
 • Kosten van een peuterspeelzaal of peuterzwemmen.
 • Kosten voor school: ouderbijdrage, schooluitwisseling, schoolreizen/- kampen en bijles.
 • Abonnement op naam van uw kind voor de bioscoop, speeltuin, dierentuin, pretpark of museum.
 • Eenmalige schoolkosten zoals een fiets en schooltas.

Let op: u kunt geen losse bonnen indienen zoals losse zwembadkaartjes, losse kaartjes van dierentuin of bonnetjes van agenda's, pennen, schriften enzovoort.

Wij controleren achteraf of u het geld hebt uitgegeven. Dit moet u doen door een formulier in te vullen en bonnen of rekeningen in te leveren. Levert u geen of te weinig bonnen in? Dan moet u het ontvangen geldbedrag helemaal of gedeeltelijk terugbetalen.

Heeft u van het hele bedrag bonnen of rekeningen ingeleverd? Dan betalen wij de laatste 25% aan u uit. Dit bedrag mag u vrij aan uw kinderen besteden. U hoeft hiervan geen bonnen of rekeningen meer in te leveren.

Zwemles

Is uw kind 6 tot en met 11 jaar? Dan kan uw kind gratis het zwemdiploma A bij zwembad De Meerval in Wijchen behalen. Wij maken de kosten voor het behalen van het zwemdiploma A rechtstreeks over aan het zwembad.

Computer

Gezinnen met kinderen vanaf 6 jaar die op het basisonderwijs zitten kunnen recht hebben op 1 computer per huishouden. Kinderen vanaf 12 jaar die op het voortgezet onderwijs zitten hebben recht op 1 eigen computer. Hierbij geldt wel de voorwaarde, dat u geen werkende computer jonger dan 6 jaar in uw bezit hebt. De bijdrage voor de aanschaf van een computer is maximaal € 500,00. Wij betalen uit na ontvangst van de bon of rekening. Kunt u de computer niet betalen? Dan kunt u een prijsopgaaf inleveren. Wij betalen het bedrag aan u uit en u kunt de computer betalen. U moet achteraf nog wel de rekening of bon inleveren. Uw kind kan eenmaal per 6 jaar een computer krijgen. Zit uw kind op het voortgezet onderwijs? Sommige scholen stellen  eisen aan de computer. Let er dan op dat uw kind de computer ook op school kan gebruiken.

Schriftelijk aanvragen

Schriftelijk aanvragen: invullen, ondertekenen en opsturen