Lees pagina voor

Koninklijk Predicaat

Het predicaat 'Koninklijk' is een onderscheiding voor een vereniging, stichting, instelling of onderneming. Dit predicaat kunt u aanvragen bij de burgemeester. U mag dan de titel 'Koninklijk' toevoegen aan de naam van uw organisatie. Ook mag u de Koninklijke kroon gebruiken, bijvoorbeeld op briefpapier.

Wat moet u doen?

Dien minimaal 12 maanden van tevoren een aanvraag in bij de burgemeester van de gemeente waar uw organisatie gevestigd is. Leg duidelijk uit waarom uw organisatie het predicaat verdient en verzamel alle benodigde stukken. Voeg de (vereiste) documenten bij die uw uitleg ondersteunen.

U krijgt vanzelf bericht of uw organisatie het predicaat krijgt. Meestal krijgt u de bijbehorende oorkonde tijdens een speciale feestelijke bijeenkomst.

Wat heeft u nodig?

Voor het Predicaat Koninklijk worden de volgende bijlagen (in vijfvoud) vereist:

Hoelang duurt het?

Het predicaat kan worden aangevraagd via de burgemeester in de statutaire vestigingsplaats. De burgemeester verifieert of voldoende gegevens ter ondersteuning van de aanvraag zijn toegevoegd. Deze gegevens worden niet openbaar gemaakt. De registers van de Justitiële Documentatiedienst worden geraadpleegd. De aanvraag wordt, voorzien van het advies van de burgemeester, aangeboden aan de commissaris van de Koning die op zijn beurt adviseert na informatie te hebben ingewonnen bij verschillende instellingen, bijvoorbeeld diensten en ministeries die relevant zijn voor de beoordeling.

De commissaris van de Koning bericht de aanvrager over de beslissing van de Koning. Bij toekenning reikt de commissaris van de Koning gewoonlijk de oorkonde uit die bij het predicaat hoort. De gehele procedure neemt ongeveer een jaar in beslag.

De behandeling van uw aanvraag duurt minimaal een jaar.

Meer informatie

Het predicaat 'Koninklijk' kunt u krijgen als u voldoet aan de volgende eisen:

Het predicaat 'Koninklijk' mag u alleen bij de naam van uw organisatie gebruiken. U mag het predicaat maximaal 25 jaar gebruiken. Wordt uw organisatie overgenomen of zijn er grote structurele wijzigingen? Dan mag u het predicaat niet meer gebruiken.

U kunt het predicaat niet krijgen voor een vereniging met als doel: verspreiden van politieke, commerciële, religieuze of levensbeschouwelijke opvattingen.