Heeft uw kind problemen op het gebied van de stem, de spraak, de taal, het mondgedrag en/ of het gehoor?

Bijvoorbeeld:

 • stotterend spreken rond een spannende gebeurtenis
 • bepaalde klanken niet uit kunnen spreken
 • een hese stem
 • luisteren met een geopende mond
 • slissen
 • het spreken in korte zinnen
 • niet juist reageren op vragen en opmerkingen
 • kleine woordenschat
 • twijfels over het gehoor

Dan kan een logopedist u helpen!

Lees hieronder hoe u in contact kunt komen met de logopedische dienst Wijchen. Ook voor het organiseren van een voorlichtingsactiviteit, workshop of een korte cursus over logopedie, kunt u ons benaderen. 

Wat moet ik betalen?

Er zijn geen kosten verbonden aan de dienstverlening van de Logopedische dienst  Wijchen. Dit is een service van uw gemeente.

Handig om te weten

Kinderen van twee tot vier jaar

Heeft u kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar en maakt u zich zorgen over het spreken van uw kind? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met de Logopedische dienst Wijchen en een aanvraag doen voor een logopedisch onderzoek. Na uw aanmelding komt er een logopedist op huisbezoek. Tijdens dit huisbezoek krijgt u informatie en advies.

Zit uw kind op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf? Via hen kunt u ook met ons in contact komen. Op de peuterspeelzaal vindt er elk jaar een observatie in de groep plaats. Zo signaleren wij problemen in de spraak- en taalontwikkeling al vroeg.

Kinderen van vier tot zeven jaar

Heeft u kinderen in de leeftijd van 4-7 jaar en maakt u zich zorgen over het spreken van uw kind? Dan kunt u via de leerkracht een aanvraag doen voor een logopedisch onderzoek op school. De leerkracht van uw kind zal een toestemmingsformulier voor logopedisch onderzoek invullen waarna u dit kunt ondertekenen. De logopedist plant een afspraak op school. U bent als ouder niet aanwezig bij het onderzoek. U krijgt na afloop informatie over de bevindingen.

Daarnaast worden op school de volgende taken verricht:

 • Logopedische screening bij alle 5-jarigen
 • Controles
 • Voorlichting en advies aan ouders en/of leerkrachten.

Alle kinderen worden (na toestemming van de ouders) op 5 jarige leeftijd gezien voor een logopedische screening. Dit is een 20 minuten durend gesprek, waar wij met korte opdrachten kijken of er logopedische problemen zijn. Als het nodig is zal de logopedist verder onderzoek doen. Wij nemen dan testen af om een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling.

Als er bijzonderheden worden opgemerkt tijdens de screening of het onderzoek, kunnen wij de ontwikkeling volgen door middel van een controle.

Ook nodigen wij ouders soms uit voor een adviesgesprek. In dit gesprek krijgt u tips en advies hoe u thuis de ontwikkeling kan stimuleren. Het kan ook zijn dat de logopedist adviseert een logopedische behandeling te starten. U wordt dan verwezen naar een (behandeld) logopedist in de regio.

Voorlichting en/of deskundigheidsbevordering

De Logopedische dienst Wijchen verzorgt voorlichtingsavonden, workshops of cursussen op de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of de basisschool. Bijvoorbeeld een voorlichtingsbijeenkomst voor ouders over voorlezen en taalstimulering. Of een deskundigheidsbevordering van de pedagogische medewerkers over vroegtijdig signalering van spraak- en taalproblemen bij jonge kinderen.

U kunt telefonisch contact met ons opnemen voor een aanvraag. Samen met u wordt er een voorlichtingsactiviteit samengesteld die past bij uw wensen.

Tips

Bekijk de volgende websites voor handige informatie:

Contact

Voor vragen, advies, voorlichting of aanmelding voor een logopedisch onderzoek kunt u tijdens schoolweken contact opnemen via onderstaand telefoonnummer en e-mailadres

Telefoon: 088- 432 73 25
E-mail: logopedischedienst@drutenwijchen.nl

Als uw kind een peuterspeelzaal of basisschool bezoekt kunt u ook contact opnemen met de logopedist die verbonden is aan de peuterspeelzaal of de basisschool.

De logopedisten die werkzaam zijn bij de Logopedische dienst Wijchen:

Naam Telefoon E-mailadres Werkdagen
Maaike Derksen 088 - 4327143 m.derksen@drutenwijchen.nl maandag tot en met donderdag
Josefine van Heijst    088 - 432 7325    j.van.heijst@drutenwijchen.nl dinsdag, woensdag en donderdagochtend
Kim Strik  088 – 432 7357 k.strik@drutenwijchen.nl maandag, dinsdag, woensdag