Lees pagina voor

Logopedie

Heeft uw kind problemen op het gebied van de stem, de spraak, de taal, het mondgedrag en/of het gehoor?

Bijvoorbeeld:

Dan kan een logopedist u helpen!

Lees hieronder hoe u in contact kunt komen met de logopedische dienst Wijchen. Ook voor het organiseren van een voorlichtingsactiviteit, workshop of een korte cursus over logopedie, kunt u ons benaderen.

Meer informatie

Kinderen van twee tot vier jaar

Heeft u kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar en maakt u zich zorgen over het spreken van uw kind? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met de Logopedische dienst Wijchen en een aanvraag doen voor een logopedisch onderzoek. Na uw aanmelding komt er een logopedist op huisbezoek. Tijdens dit huisbezoek krijgt u informatie en advies.

Zit uw kind op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf? Via hen kunt u ook met ons in contact komen. Op de peuterspeelzaal vindt er elk jaar een observatie in de groep plaats. Zo signaleren wij problemen in de spraak- en taalontwikkeling al vroeg.

Kinderen van vier tot zeven jaar

Heeft u kinderen in de leeftijd van 4-7 jaar en maakt u zich zorgen over het spreken van uw kind? Dan kunt u via de leerkracht een aanvraag doen voor een logopedisch onderzoek op school. De leerkracht van uw kind zal een toestemmingsformulier voor logopedisch onderzoek invullen waarna u dit kunt ondertekenen. De logopedist plant een afspraak op school. U bent als ouder niet aanwezig bij het onderzoek. U krijgt na afloop informatie over de bevindingen.

Daarnaast worden op school de volgende taken verricht:

Alle kinderen worden (na toestemming van de ouders) op 5 jarige leeftijd gezien voor een logopedische screening. Dit is een 20 minuten durend gesprek, waar wij met korte opdrachten kijken of er logopedische problemen zijn. Als het nodig is zal de logopedist verder onderzoek doen. Wij nemen dan testen af om een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling.

Als er bijzonderheden worden opgemerkt tijdens de screening of het onderzoek, kunnen wij de ontwikkeling volgen door middel van een controle.

Ook nodigen wij ouders soms uit voor een adviesgesprek. In dit gesprek krijgt u tips en advies hoe u thuis de ontwikkeling kan stimuleren. Het kan ook zijn dat de logopedist adviseert een logopedische behandeling te starten. U wordt dan verwezen naar een (behandeld) logopedist in de regio.

Voorlichting en/of deskundigheidsbevordering

De Logopedische dienst Wijchen verzorgt voorlichtingsavonden, workshops of cursussen op de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of de basisschool. Bijvoorbeeld een voorlichtingsbijeenkomst voor ouders over voorlezen en taalstimulering. Of een deskundigheidsbevordering van de pedagogische medewerkers over vroegtijdig signalering van spraak- en taalproblemen bij jonge kinderen.

U kunt telefonisch contact met ons opnemen voor een aanvraag. Samen met u wordt er een voorlichtingsactiviteit samengesteld die past bij uw wensen.

Vragen?

Voor vragen, advies, voorlichting of aanmelding voor een logopedisch onderzoek kunt u tijdens schoolweken contact opnemen via onderstaand telefoonnummer en e-mailadres

Telefoon: 088 432 73 25
E-mail: logopedischedienst@drutenwijchen.nl

Als uw kind een peuterspeelzaal of basisschool bezoekt kunt u ook contact opnemen met de logopedist die verbonden is aan de peuterspeelzaal of de basisschool.

De logopedisten die werkzaam zijn bij de Logopedische dienst Wijchen:

Contactgegevens logopedisten
Naam Telefoonnummer E-mailadres Werkdagen
Maaike Derksen 088 432 71 43 m.derksen@drutenwijchen.nl

maandag tot en met donderdag

Josefine van Heijst

088 432 73 25

j.van.heijst@drutenwijchen.nl dinsdag, woensdag en donderdagochtend
Kim Strik 088 432 73 57 k.strik@drutenwijchen.nl maandag, dinsdag, woensdag

www.kindentaal.nl (Deze link gaat naar een externe website)