Lees pagina voor

Mantelzorgwoning of Zorg-voor-elkaar-woning

Wilt u voor iemand zorgen die dat zelf niet meer kan of binnenkort niet meer kan? U mag dan tijdelijk een extra woning maken bij uw bestaande woning. U mag bijvoorbeeld uw garage verbouwen tot woning voor uw ouders die uw zorg nodig hebben. Dit noemen we een mantelzorgwoning of een zorg-voor-elkaar-woning. Onder bepaalde voorwaarden kan dit zelfs zonder vergunning.

Mantelzorgwoning (vergunningvrij)

We spreken van een mantelzorgwoning als een zorgvrager bij de mantelzorger gaat wonen of andersom. Dat kan door:

Voldoet u aan de regels hieronder? Dan hoeft u geen omgevingsvergunning aan te vragen voor een mantelzorgwoning.

Let op! U moet wel altijd voldoen aan het Bouwbesluit 2012. Hierin staan regels opgenomen op het gebied van veiligheid, milieu en gezondheid.

Zorg-voor-elkaar-woning (met vergunning)

Voldoet u niet aan de regels om vergunningsvrij te (ver)bouwen? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen om af te wijken van het omgevingsplan.

De gemeente heeft regels opgesteld voor Zorg-voor-elkaar-woningen. Zo kunnen meer mensen elkaar ondersteunen, ook als er (nog) geen (formele) mantelzorg nodig is.

Er zijn drie situaties waarin een Zorg-voor-elkaar-woning mogelijk is:

Daarnaast zijn er voorwaarden, zodat de nieuwe woning niet leidt tot een verslechtering van de woonsituatie in het algemeen. Denk u daarbij aan de maximale bouwhoogte, maximale oppervlakte, het aantal benodigde parkeerplaatsen en een landschappelijke inpassing. Bekijk alle beleidsregels op de website Overheid.nl (Deze link gaat naar een externe website).

Wat moet u doen?

Neem contact op met team vergunningverlening om te bespreken of uw plan een vergunning nodig heeft. Zij kijken samen met u naar de mogelijkheden.

Wat moet u doen als de mantelzorg stopt?

Heeft de persoon die in de mantelzorgwoning woont geen zorg meer nodig? Dan is de mantelzorgwoning vanzelf weer een bijgebouw, zoals een garage of aanbouw. Het gebruik als een mantelzorgwoning is namelijk altijd tijdelijk. Er mag niemand meer wonen. U mag de ruimte ook niet verhuren. Niet om te wonen, maar ook niet voor een bedrijf. Doet u dat toch dan treedt de gemeente hier tegen op. Tijdelijke units moet u verwijderen als de mantelzorgsituatie er niet meer is.

Vragen?

De medewerkers team vergunningverlening zijn voor vragen en voor het maken van een afspraak bereikbaar via telefoonnummer 088  432 70 00.

U kunt hen het beste bereiken:

U kunt natuurlijk altijd een e-mail sturen.