Lees pagina voor

Melden van uitkeringsfraude

Inwoners van Wijchen die een uitkering krijgen, moeten zich aan een aantal regels houden. Als zij niet aan deze regels houden, dan plegen zij uitkeringsfraude.

Wat moet u doen?

Heeft u het vermoeden dat iemand die in de gemeente Wijchen woont zich schuldig maakt aan uitkeringsfraude? Meld dat dan (eventueel anoniem) bij de gemeente. Telefonisch, schriftelijk of per e-mail.

Wat moet u melden?

Wanneer u uitkeringsfraude meldt, vragen wij u naar gegevens over de vermoedelijke fraude. Bijvoorbeeld:

Wat gebeurt er na mijn melding?

Wij starten een onderzoek om erachter te komen of er inderdaad sprake is van fraude.

Als u de melding niet anoniem heeft gedaan, dan krijgt u een bevestiging van uw melding. Wij kunnen u helaas niet informeren over het resultaat.

Waarom is bestrijding van bijstandsfraude nodig?

De gemeente moet ervoor zorgen dat het geld dat bedoeld is voor bijstandsuitkeringen, bij de juiste mensen terechtkomt. Dat betekent dat wij er alles aan doen om te voorkomen dat uitkeringen worden betaald aan mensen die er geen recht op hebben. Soms gebeurt dat toch. Dan wordt er gefraudeerd en daar moeten wij wat aan doen.

Een onderzoek begint met een signaal dat er iets niet klopt. Dat signaal kan bij onze eigen medewerkers vandaan komen, maar regelmatig komen ook tips en informatie van inwoners binnen. Deze informatie is voor de gemeente heel belangrijk. Voorbeelden van tips zijn bijvoorbeeld zwartwerken, handelen, op een ander adres wonen of stiekem samenwonen.