Lees pagina voor

Monumentensubsidie of lening

Voor onderhoud of opknappen van uw monument kunt u subsidie aanvragen. Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Dan kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente. In sommige gevallen kunt u ook een lening aanvragen.

Aanvragen subsidie gemeentelijk monument

Helaas is het niet meer mogelijk om voor dit jaar subsidie aan te vragen. Vanaf januari 2025 is dit weer mogelijk en zetten wij het formulier op de site.

Wat heeft u nodig?

Stuur bij uw aanvraag de volgende bijlagen mee:

Subsidie voor een rijksmonument

Als eigenaar van een rijksmonument kunt u subsidie aanvragen bij het Nationaal Restauratiefonds. Informatie over subsidie voor rijksmonumenten vindt u op de website monumenten (Deze link gaat naar een externe website) van het Nationaal Restauratiefonds en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Lening Gelders Monumentenfonds

Bent u eigenaar van een monument in Gelderland? En gaat u kosten maken voor het restaureren of herbestemmen van uw pand? Of gaat u energiebesparende maatregelen in het monument nemen? Dan kunt u mogelijk een hypotheek aanvragen uit het Gelders Monumentenfonds (Deze link gaat naar een externe website).

Vragen?

Heeft u vragen over de gemeentelijke monumenten of de monumentensubsidie stuurt u dan bij voorkeur een e-mail naar monumenten@drutenwijchen.nl. Bellen mag ook met Louis Nieboer, telefoonnummer: 088 432 74 55 of Margreet Aldeweireldt, telefoonnummer 088 432 71 45.