Zonder stookontheffing toegestaan

Alleen vuur om te koken, bakken of braden en vuur door kaarsen, fakkels, vuurkorven of een (terras)haard is zonder stookontheffing toegestaan. Het vuur mag geen gevaar opleveren voor de omgeving en andere mogen er geen last van hebben.

Veel van onze inwoners hebben houtkachels, vuurkorven en open haarden of steken de barbecue aan. Stoken geeft warmte en brengt gezelligheid. Hoe gezellig een vuurtje of barbecue ook kan zijn, de buren zijn er misschien minder blij mee. Sommige mensen vinden rook gewoon onprettig, anderen hebben gevoelige luchtwegen, astma of andere longziekten. Zij kunnen veel last hebben van uw plezier. Daarom is het belangrijk om te voorkomen dat uw buren last hebben van het stoken van hout.   

Rookoverlast

Wat kan ik doen om te zorgen dat mijn buren minder last hebben van de rook?

Wanneer u zelf een houtkachel heeft dan kunt u maatregelen nemen zodat uw buren minder last hebben van uw rook. Informatie en tips kunt u vinden in de toolkit ‘Houtrook en gezondheid’ van het RIVM.

Op de stookwijzer kunt u zien of het vuur beter uit kan blijven.

Wat kan ik doen als ik rookoverlast ervaar?

De regels voor het stoken kunnen soms onduidelijk zijn. Er gelden in Nederland geen vaste landelijke regels voor houtstook. Daarnaast zijn er geen algemeen geaccepteerde meetmethoden. Het is daarom erg moeilijk om te bepalen wanneer er sprake is van overlast. De last die u heeft van de rook kan ook sterk afhangen van het weer. Omdat er geen vaste regelgeving of meetmethode is, kan handhaven erg moeilijk zijn.

Heeft u last van de rook van uw buren? Ga dan een vriendelijk en eerlijk gesprek met ze aan. Het kan zijn dat zij niet wisten dat u last heeft van de rook. Samen tot een oplossing komen kan simpel zijn. Een andere houtsoort gebruiken of letten op het weer of de windrichting kan al veel verschil maken.

Wanneer u samen niet tot een oplossing kunt komen dan kunt u kiezen voor buurtbemiddeling. Meer informatie vindt u op de pagina buurtbemiddeling. Een bemiddelaar bekijkt de situatie met u en uw buren zodat u samen tot een oplossing kunt komen.

Wanneer u er na buurtbemiddeling ook niet samen uit kunt komen. Dan kunt u een handhavingsverzoek indienen. Dat kunt u doen door een brief met als onderwerp handhavingsverzoek te sturen naar:

College van burgemeester en wethouders

Postbus 9000

6600 HA Wijchen

U moet dan structureel last hebben van het stoken van hout. Ook moet duidelijk zijn waar mensen het hout stoken. De handhaver moet kunnen controleren of er sprake is van overlast is door het stoken van hout.

Houtkachels

Heb ik een vergunning nodig voor het plaatsen van een houtkachel?

Wanneer u een houtkachel plaatst in uw woning dan moet u deze plaatsen met een afvoerkanaal/schoorsteen. Voor het plaatsen van een afvoerkanaal/schoorsteen heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Heb ik een vergunning nodig voor het gebruik van een houtkachel, open haard of vuurkorf?

U hoeft geen vergunning te hebben wanneer u als particulier hout stookt. U moet er wel voor zorgen dat anderen in uw buurt hier geen last van hebben. Informatie en tips kunt u vinden in de toolkit ‘Houtrook en gezondheid’ van het RIVM.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de medewerkers van het team vergunningverlening.