Lees pagina voor

Planschade

De gemeente kan een omgevingsplan wijzigen of een omgevingsvergunning afgeven. Een plan van de gemeente kan soms negatieve gevolgen voor u hebben. Zoals verlies van uitzicht, geluidsoverlast of een waardedaling van uw woning.

Heeft u schade of verwacht u die door een nieuw of gewijzigd omgevingsplan of omgevingsvergunning? Dat heet planschade. U kunt dan de gemeente om een vergoeding voor de schade vragen.

U heeft alleen recht op planschade als:

Wat moet u doen?

U vraagt een vergoeding voor de planschade aan bij de gemeente. Geef in uw aanvraag het volgende aan:

Let op: u moet de vergoeding binnen 5 jaar aanvragen, nadat het ruimtelijk plan definitief is.

Wat kost het?

Voor het in behandeling nemen van het verzoek moet u een drempelbedrag van € 300,00 betalen. Krijgt u een vergoeding? Dan krijgt u het drempelbedrag terug.

Hoelang duurt het?

De procedure duurt gemiddeld 1 tot 1,5 jaar.

Meer informatie

Schade kan op 2 manieren ontstaan

Vergoeding voor de schade

Is het niet redelijk dat u de schade zelf moet betalen? Of is de schade niet verzekerd? Dan krijgt u een vergoeding. In bepaalde gevallen moet u een deel van de schade zelf betalen: