Lees pagina voor

Planschade

Planschade is schade die veroorzaakt wordt door een ruimtelijk plan. Dat kan een bestemmingsplan zijn, maar ook andere ruimtelijke plannen kunnen schade veroorzaken.

Krijgt een gebied door een bestemmingsplan een andere bestemming? Dan kan dat schade voor u opleveren. Bijvoorbeeld als een plan bepaalt dat er een woonbestemming komt op een stuk grasland. Dit kan schade opleveren voor de omliggende huizen.

Is dit bij u het geval? Dan kunt u aan de gemeente een tegemoetkoming vragen voor deze planschade.

Indien u had kunnen weten dat er een verandering in de omgeving zou kunnen plaats vinden voordat u eigenaar van het perceel werd of op de betreffende locatie een bedrijf opstartte heeft u geen recht op planschade.

Wat moet u doen?

U vraagt een tegemoetkoming voor de planschade aan bij de gemeente. Geef in uw aanvraag het volgende aan:

Let op: u moet de tegemoetkoming binnen 5 jaar aanvragen, nadat het ruimtelijk plan definitief is.

Wat kost het?

Voor het in behandeling nemen van het verzoek is een recht (drempelbedrag) verschuldigd van € 300,00. Dit wordt terugbetaald bij een toewijzing.

Hoelang duurt het?

De procedure voor een tegemoetkoming van de planschade duurt gemiddeld 1 tot 1,5 jaar.
Als u het niet eens met het besluit, kunt u bezwaar maken.

Meer informatie

Schade kan op 2 manieren ontstaan

Vergoeding voor de schade

U krijgt een vergoeding als het niet redelijk is dat u de schade zelf moet betalen of de schade niet verzekerd is. In bepaalde gevallen moet u een deel van de schade zelf betalen:

Is er sprake van inkomensderving? Het bedrag aan schade dat doorgaans lager is dan 2% van uw inkomen moet u zelf betalen.
Is er sprake van waardevermindering van een onroerende zaak? Het bedrag aan schade dat in de regel lager is dat 2% van de waarde van de onroerende zaak moet u zelf betalen.