• U betaalt precariobelasting voor het gebruiken van gemeentegrond, bijvoorbeeld omdat u een terras, steiger, reclamebord of container plaatst.
  • U betaalt ook precariobelasting als u artikelen voor de verkoop op straat wilt uitstallen.

Wat moet ik betalen?

In de tarieventabel van de Verordening precariobelasting 2021 staat voor welke voorwerpen u precariobelasting betaalt.

U hoeft niet te betalen als het bedrag lager is dan € 100. Behalve als u meerdere aanvragen heeft en daardoor het bedrag boven de € 100 uitkomt. (artikel 9.4 verordening precariobelasting 2021).

Handig om te weten

Wanneer u als inwoner, bedrijf of instelling gemeentegrond in gebruik wilt nemen, dan moet u dat bij de gemeente aanvragen.
Vul daarvoor onderstaand formulier in en stuur het op naar de gemeente.

  • Precariobelasting

Bij een akkoord ontvangt u een vergunning. Voor deze vergunning betaalt u leges. Voor het gebruiken van de gemeentegrond moet u doorgaans aan de gemeente precariobelasting betalen.

Wat moet ik doen?

U hoeft zelf geen aparte aangifte te doen voor precariobelasting. In de vergunning voor het gebruik van openbare gemeentegrond staat vermeld dat er precariobelasting in rekening zal worden gebracht. Nadat de vergunning is verleend, krijgt u automatisch een aanslag voor de precariobelasting.

Bezwaar maken

  • Als u het niet eens bent met de aanslag, kunt u bezwaar maken.
  • Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.
  • Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.