Lees pagina voor

Precariobelasting

Precariobelasting

Wanneer u als inwoner, bedrijf of instelling gemeentegrond in gebruik wilt nemen, dan moet u dat bij de gemeente aanvragen.

Bij een akkoord ontvangt u een vergunning. Voor deze vergunning betaalt u leges. Voor het gebruiken van de gemeentegrond moet u doorgaans aan de gemeente precariobelasting betalen.

Wat kost het?

In de tarieventabel van de Verordening precariobelasting staat voor welke voorwerpen u precariobelasting betaalt.

Wat moet u doen?

U hoeft zelf geen aparte aangifte te doen voor precariobelasting. In de vergunning voor het gebruik van openbare gemeentegrond staat vermeld dat er precariobelasting in rekening zal worden gebracht. Nadat de vergunning is verleend, krijgt u automatisch een aanslag voor de precariobelasting.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de aanslag, kunt u bezwaar maken.
Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.
Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.