Lees pagina voor

Precariobelasting

Aanvragen gebruik gemeentegrond

Wanneer u als inwoner, bedrijf of instelling gemeentegrond in gebruik wilt nemen, dan moet u dat bij de gemeente aanvragen. Neem contact op met uw wijkbeheerder, dit is te vinden op de pagina Wijkbeheer. Na beoordeling van de wijkbeheerder dient u eventueel een vergunning aan te vragen en/of kan er precario in rekening gebracht worden.

Wat moet u doen?

U hoeft zelf geen aparte aangifte te doen voor precariobelasting (Deze link gaat naar een externe website). In de vergunning voor het gebruik van openbare gemeentegrond staat vermeld dat er precariobelasting in rekening zal worden gebracht. Nadat de vergunning is verleend, krijgt u automatisch een aanslag voor de precariobelasting.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de aanslag, kunt u bezwaar maken.
Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.
Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

Wat kost het?

In de tarieventabel van de Verordening precariobelasting (Deze link gaat naar een externe website)staat voor welke voorwerpen u precariobelasting betaalt.