Lees pagina voor

Hoe gaat het verder?

De raad hoopt de nieuwe burgemeester in november aan u voor te kunnen stellen!

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) beoordeelt de aanbeveling van de gemeenteraad en de procedure die doorlopen is. Na een gesprek met de voorgedragen kandidaat, beslist de minister over de voordracht aan Zijne Majesteit de Koning. De Koning ondertekent het benoemingsbesluit en ook de minister van BZK zet haar handtekening. Dan is de benoeming definitief. De gemeenteraad hoopt de nieuwe burgemeester op 18 november te installeren.