Lees pagina voor

Hart van Zuid

Het project ‘Hart van Zuid’ onderzoekt hoe Wijchen-Zuid en het voorzieningencentrum Hart van Zuid een prettige woon- en leefomgeving blijft voor de komende dertig jaar. Een fijne omgeving waar het ook in de toekomst prettig wonen en leven is. Waar inwoners elkaar ontmoeten, winkelen, zorg kunnen krijgen en naar school kunnen gaan. Het is belangrijk dat mensen zich thuis voelen. 

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws rondom het project? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief (Deze link gaat naar een externe website).

 • Gebiedsvisie

  In oktober 2021 heeft de gemeenteraad ja gezegd tegen de gebiedsvisie. Hierin staan de plannen voor een nieuw, vitaal en bruisend voorzieningenhart in Wijchen-Zuid.

  Lees verder Gebiedsvisie
 • Uitwerking plan

  De betrokken organisaties gaan de visie verder uitwerken tot een haalbaar plan. Dat gebeurt samen met de inwoners van Wijchen-Zuid.

  Lees verder Uitwerking plan
 • Tijdlijn

  De planning van dit project kunt u vinden in deze tijdlijn.

  Lees verder Tijdlijn
 • Documenten

  Bekijk de documenten die bij dit project horen.

  Lees verder Documenten

Video Hart van Zuid

Meer weten over het project Hart van Zuid? Bekijk dan onderstaande video!

Gezamenlijk project

Hart van Zuid is een gezamenlijk project van inwoners, Stichting Kans & Kleur, Wijkvereniging Wijchen Zuid, Ondernemersvereniging en winkelcentrum Zuiderpoort, Rialto, Woningcorporatie Talis, kinderopvang De Eerste Stap, ZZG Zorggroep, MeerVoormekaar en de gemeente Wijchen.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen?

Het plan

Waarom gaan we aan de slag met Hart van Zuid?

Eind 2016 klopten verschillende partijen bij de gemeente Wijchen aan om hun zorg te delen over ontwikkelingen in Wijchen-Zuid. De gemeente Wijchen heeft deze signalen opgepakt en de partijen uit het gebied bij elkaar gebracht. We hebben samen onderzocht wat nodig is, mede door vele gesprekken en enquêtes in de wijk. Het bleek noodzakelijk om de voorzieningen in het centrum een impuls te geven. En daarnaast moeten we aan de slag met een positieve ontwikkeling van de buurten in Wijchen-Zuid.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat Wijchen-Zuid een prettige woon- en leefomgeving blijft voor de komende dertig jaar. Waar inwoners elkaar ontmoeten, winkelen, zorg kunnen krijgen en naar school kunnen gaan. Naast allerlei projecten en activiteiten om de onderlinge verbinding in de wijk te vergroten, gaan we aan de slag met het voorzieningenhart.

Wat is het voorzieningenhart?

Daarmee bedoelen we het hele gebied in Wijchen-Zuid waar voorzieningen vlak bij elkaar staan. Denk aan de winkels van Zuiderpoort, de school, het wijkcentrum, de sporthal, de kinderopvang en de artsen. Naast deze voorzieningen kijken we ook naar de woningen en openbare ruimte in dit gebied.

Wat is een gebiedsvisie?

In dit geval is dat een globale omschrijving van de toekomstige situatie. De omschrijving laat in grote lijnen zien welke kant we in de toekomst op willen met het voorzieningenhart in Wijchen-Zuid. De gebiedsvisie is nog geen precies uitgewerkt en definitief plan.

Kan er nog iets veranderen aan de gebiedsvisie?

Dat kan, de gebiedsvisie is geen definitief plan. Het definitieve plan komt stap voor stap tot stand. Van grof naar fijn, in overleg met alle betrokken bewoners, ondernemers en organisaties.

Het nieuwe Hart van Zuid wordt een plek voor iedereen. Dat kan alleen als alle betrokken mensen de kans hebben om mee te denken en te doen. In het vervolgproces wordt duidelijk hoe we dat gaan doen.

De verbouwing

Waarom zijn er plannen om het winkelcentrum te verbouwen?

De gebouwen in Hart van Zuid, waaronder het winkelcentrum, zijn verouderd en voldoen niet meer aan de wensen en eisen van nu. Veel ondernemers en bezoekers vinden de indeling en de verkeerssituatie eromheen niet prettig.

Gaat het winkelcentrum dicht tijdens de verbouwing? En hoe zit het met de school, sporthal en het wijkcentrum?

Dat is nog niet duidelijk. Het duurt nog enkele jaren voordat de verbouwing start. We zullen altijd proberen om de winkels, maar ook de school, de sporthal en het wijkcentrum open te houden tijdens de bouwwerkzaamheden.

Voor sommige bewoners verandert er meer dan voor anderen. Wordt daarmee rekening gehouden bij het geven van informatie?

Bewoners voor wie er het meeste verandert, proberen we steeds als eerste te informeren. Dat zijn de bewoners boven het winkelcentrum Zuiderpoort en de bewoners van de huurappartementen in het woongebouw Hoogmeer (13e straat). Dat geldt ook voor de direct omwonenden.

Hoe lang zal ik iets merken van de werkzaamheden?

De bouwwerkzaamheden starten op z’n vroegst in 2024 en nemen zeker 3 jaren in beslag.  De werkzaamheden worden in stukken opgeknipt. Dat houdt in dat we niet overal in het gebied tegelijk aan het werk zijn.

Is mijn huis tijdens de verbouwing nog wel bereikbaar?

We zorgen ervoor dat u altijd bij uw woning kunt komen. Zo blijven parkeerplaatsen, liften en vluchtwegen altijd bereikbaar en beschikbaar. Misschien is er tussendoor soms tijdelijk een andere oplossing nodig. Dan brengen we u van te voren op de hoogte.

Mogelijke sloop van woningen

Wanneer is het zeker dat de huurappartementen in het woongebouw Hoogmeer worden gesloopt?
Dat is waarschijnlijk eind 2023 duidelijk. Zodra dit bekend is, krijgen de bewoners om wie het gaat als eerste bericht hierover.

Als slopen nodig is: wanneer moet ik dan mijn woning uit?

Als uw woning moet worden gesloopt, ontvangt u ruim van te voren bericht. Uw woningcorporatie (Talis) gaat dan met u in gesprek en begeleidt u stap voor stap naar een andere woning.

Waarom is sloop nodig?

We gaan het hele gebied opnieuw en duurzaam inrichten. Dit kan helaas niet zonder de sloop van een aantal gebouwen. Daarmee maken we ruimte voor de nieuwe plannen. Het gaat waarschijnlijk om de sloop van de 34 appartementen aan de 13e straat in Hoogmeer, de school, het wijkcentrum en een deel van het winkelcentrum

Kan ik nog tegenhouden dat mijn woning wordt gesloopt?

Bij ieder bouwplan zijn er juridische mogelijkheden. U hebt het recht om bezwaar te maken. Als u ‘gegronde redenen’ heeft, kan het zijn dat de plannen worden aangepast. Maar zover zijn we nog lang niet. De plannen moeten eerst nog concreet worden gemaakt. We vinden heel belangrijk dat u meedenkt bij de totstandkoming van deze plannen.

Er zijn al te weinig sociale woningen. Waarom gaan jullie dan woningen slopen?

De sloop van de 34 huurappartementen in het woongebouw Hoogmeer is nodig om een goed plan te maken, waar de hele omgeving beter van wordt. Het klopt dat er te weinig woningen zijn in Wijchen. Talis en de gemeente hebben in juni 2022 afspraken gemaakt om de komende jaren ruim 450 nieuwe sociale huurwoningen te bouwen in Wijchen.

Ik heb het hier emotioneel moeilijk mee. Met wie kan ik hierover praten?

Het is begrijpelijk als u wilt praten of hulp nodig heeft. U kunt hiervoor contact opnemen met de wijkadviseur en wijkbeheerder van Talis. Dit zijn Esther en Willie. Zij kunnen u bijstaan. U vindt hun contactgegevens via de website van Talis.

Winkels, parkeren en groen

Komen er extra winkels in het nieuwe plan?

Dat is nog niet bekend. Het doel is om te zorgen voor een goed werkend winkelcentrum dat ook over langere tijd nog aantrekkelijk is voor Wijchen-Zuid. We gaan eerst verder onderzoeken wat er precies in het nieuwe winkelcentrum komt.

We kopen steeds meer online. Is het nodig om het winkelaanbod in Wijchen-Zuid uit te breiden?

Voordat er extra winkelruimte komt, moet duidelijk zijn dat daaraan ook in de toekomst behoefte is. We willen namelijk niet voor leegstand bouwen. De uitbreiding van winkelruimte is trouwens ook nodig voor extra opslagruimte en het inpandig laden/lossen van vrachtwagens.

Komen er genoeg parkeerplaatsen?

Ja, dat is een belangrijk onderdeel van het plan. We willen het nieuwe Hart van Zuid beter bereikbaar maken. Bijvoorbeeld door meer rust en veiligheid op de weg. Genoeg parkeerplaatsen zullen hier zeker bij helpen. Dat geldt ook voor het parkeren van fietsen.

Is er nagedacht over de mogelijkheid om ondergronds te parkeren, zoals we ook steeds meer zien in het centrum van Wijchen?

Ja, maar voor een relatief kleine wijkvoorziening zoals in Wijchen-Zuid is dit helaas niet haalbaar. Een parkeerkelder kost voor de aanleg en het beheer veel meer dan parkeren ‘op maaiveld’. Omdat we in Wijchen nergens ‘betaald parkeren’, zouden de winkeliers, organisaties en toekomstige nieuwe bewoners uiteindelijk een te hoge rekening betalen voor ondergronds parkeren.

Is er gedacht aan voldoende fietsenrekken en waar komen deze?

We moedigen het fietsen door de wijk aan. Daarbij horen zeker ook voldoende fietsenrekken. De precieze aantallen en plekken bepalen we op een later moment.

Blijft er nog genoeg open ruimte en groen over?

In de nieuwe situatie komt minimaal de huidige hoeveelheid groen terug. Op dit moment zijn er gesloten, sociaal onveilige plekken in het gebied. Door gebouwen slimmer te plaatsen, zorgen we ervoor dat de buitenruimte veel overzichtelijker wordt. Er komen doorkijkjes door het gebied, brede stoepen en een ontmoetingsplein. Je ziet nu niet veel groen als je naar de winkel of het wijkcentrum gaat. Het groen is versnipperd en verstopt tussen de voorzieningen. In de nieuwe situatie gaan we dat beter inrichten.

Staat uw vraag er niet tussen?

Mail dan naar hartvanzuid@wijchen.nl. We proberen uw vraag dan zo goed mogelijk te beantwoorden en nemen deze eventueel ook op in dit overzicht.

Vacature voorzitter klankbordgroep Hart van Zuid

Gezocht: voorzitter voor de klankbordgroep Hart van Zuid

Hart van Zuid

Het project Hart van Zuid is gestart om de wijk en het voorzieningenhart (o.a. winkelcentrum, school, wijkcentrum, sporthal) toekomstbestendig te maken. Hiervoor werken veel partijen en inwoners samen. Om goed met elkaar af te stemmen is er een klankbordgroep. Aan deze groep leggen we plannen en ideeën voor. De klankbordgroep geeft gevraagd en ongevraagd advies.

Wie zoeken we?

Inwoners en samenwerkende partijen  van de klankbordgroep voor Hart van Zuid zoeken een voorzitter, het liefst iemand die woont in de wijk! Iemand die kan verbinden en meedenkt over onze plannen en strategie. Als voorzitter kun je goed luisteren en houd je de voortgang-, agenda- en besluiten in de gaten. Je bereidt samen met ons de agenda voor. De voorkeur gaat uit naar iemand uit de wijk.

Hoeveel tijd kost het voorzitterschap?

De klankbordgroep komt 4 keer per jaar bij elkaar. De vergaderingen duren ongeveer 2 uur. Inclusief voorbereidingstijd en het vervolg van een overleg ben je ongeveer 6 uur per kwartaal bezig met je werkzaamheden als voorzitter.

Vergoeding

Voor je inzet is een vergoeding mogelijk.

Informatie over het project Hart van Zuid

In 2018 hebben we een verkenning gedaan met de samenwerkende partners. Dit is samengevat in een Routekaart, die de gemeenteraad eind 2019 heeft vastgesteld. De Routekaart is een toekomstvisie voor de wijk. Hierin staan 5 opgaven:

 1. een vitaal en bruisend voorzieningenhart
 2. samen maken we de wijk
 3. meer diversiteit
 4. kwaliteitsslag van de leefomgeving
 5. duurzame wijk

Voor opgave 1, het voorzieningenhart, hebben we een gebiedsvisie opgesteld. In de aankomende periode werken we dit uit in een (master)plan. Hiervoor halen informatie op bij de inwoners en de samenwerkende partners.

Voor de overige opgaven pakken we de komende tijd punten aan die we snel kunnen realiseren, zodat zichtbaar is wat het project voor de wijk doet. Daarnaast sluiten we voor de langere termijn aan bij ontwikkelingen die er al zijn.  

Interesse

Heb je interesse of ken je iemand die hiervoor geschikt is voor de voorzittersrol? Neem dan contact op met Nicole Beck projectleider a.i. Hart van Zuid en beleidsadviseur Sociaal Domein via n.beck@drutenwijchen.nl of bel via 06 46 82 42 02.

Vacature Wijkjournalist voor Hart van Zuid

Heb je een communicatie-achtergrond, doe je een opleiding journalistiek of communicatie of vind je schrijven gewoon leuk? En woon je in Wijchen-Zuid? Wil je de ontwikkelingen van “Hart van Zuid” van dichtbij volgen? Dan is dit misschien wel iets voor jou!

Hart van Zuid is een project dat werkt aan de toekomst van Wijchen-Zuid. We ontwikkelen allerlei activiteiten met en voor de wijk. Wij zoeken een wijkjournalist die het leuk vindt om berichtjes te schrijven en voor de pr van het project te zorgen. Ben je zo iemand, of ken je iemand die dat leuk vindt? Stuur dan een e-mail naar hartvanzuid@wijchen.nl. Wij nemen dan contact met je op. We kijken ernaar uit je te ontmoeten!

P.s.: Deze klus is vrijwilligerswerk. Wij denken dat de tijdsinvestering ongeveer een uur per week is. Leeftijd speelt geen rol bij dit werk.

Vacature Videomaker voor Hart van Zuid

Heb je een communicatie-achtergrond, doe je een opleiding journalistiek of communicatie of vind je het maken van video’s en/of vlogs gewoon leuk? Woon je in Wijchen-Zuid? Wil je de ontwikkelingen van “Hart van Zuid” van dichtbij volgen? Dan is dit misschien wel iets voor jou!

Hart van Zuid is een project dat werkt aan de toekomst van Wijchen-Zuid. We ontwikkelen allerlei activiteiten met en voor de wijk. Wij zoeken een videomaker/vlogger die het leuk vindt om korte video’s voor social media te maken over de ontwikkelingen in de wijk. Ben je zo iemand, of ken je iemand die dat leuk vindt? Stuur dan een video naar hartvanzuid@wijchen.nl met daarin je motivatie. Wij denken dat de tijdsinvestering ongeveer een uur per week is. Leeftijd speelt geen rol bij dit werk. We betalen geen salaris. Wel word je bekend op de website en alle social media kanalen van de gemeente Wijchen. We kijken ernaar uit je te ontmoeten!