Lees pagina voor

Tijdlijn

Eind 2016 klopten verschillende partijen bij de gemeente aan met zorgen over de wijk. De gemeente bracht partijen bij elkaar en onderzoeken volgden. In 2019 is een routekaart (PDF, 1.6 MB) opgesteld. Hierin staan vijf opgaven waar we mee aan de slag gaan, gericht op de sociale leefbaarheid, de woon- en leefomgeving en de wijkvoorzieningen.
Eind 2021 is de gebiedsvisie voor het voorzieningenhart vastgesteld. In 2023 hebben we met diverse inwoners en partijen gesprekken gevoerd om deze visie uit te werken in een concreet en haalbaar plan. Snelheid is gewenst, maar zorgvuldigheid blijft voorop staan voor Hart van Zuid. Hoe het verwachte tijdpad eruit ziet, ziet u hieronder.

Tijdlijn project Hart van Zuid
Datum Activiteit
Eerste helft 2024 Duidelijkheid over de uitgangspunten voor de verschillende voorzieningen (waaronder wel/geen extra winkelruimte) Hart van Zuid
N.t.b. Opstellen masterplan voor de voorzieningen met input van inwoners, ondernemers en partners.
N.t.b. Ontwerpen maken
N.t.b. Start bouw nieuwe voorzieningen

Het maken van definitieve ontwerpen en de start van de bouw gaat nog enkele jaren duren.