Lees pagina voor

Tijdlijn

Eind 2016 klopten verschillende partijen bij de gemeente aan met zorgen over de wijk. De gemeente bracht partijen bij elkaar en onderzoeken volgden. In 2019 is een routekaart (PDF, 1.6 MB) opgesteld. Hierin staan vijf opgaven waar we mee aan de slag gaan, gericht op de sociale leefbaarheid, de woon- en leefomgeving en de wijkvoorzieningen. Eind 2021 is de gebiedsvisie voor het voorzieningenhart vastgesteld. In 2023 gaan we met inwoners en partijen in gesprek om deze visie uit te werken in een concreet en haalbaar plan. Hoe het verwachte tijdpad eruit ziet voor Hart van Zuid, ziet u hieronder.

Tijdlijn project Hart van Zuid
Datum Activiteit
April 2023 Enquêtes en bijeenkomsten om wensen en ideeën voor de voorzieningen op te halen. 
  • Sfeer en uitstraling
  • Functies (wijkcentrum, school, kinderopvang, gymzaal, wonen, winkelcentrum, gezondheidscentrum)
  • Groen en openbare ruimte
  • Bereikbaarheid

Inloopbijeenkomst om informatie op te halen voor het voorzieningenhart.

Zomer 2023 Overzicht van alle wensen, ideeën, kaders en uitgangspunten voor de verbetering van de voorzieningen
Zomer 2023 Duidelijkheid over wel/geen extra winkelruimte (supermarkt) in Hart van Zuid
Oktober 2023 Gemeenteraad beslist over wensen, ideeën, kaders en uitgangspunten voor de verbetering van de voorzieningen
Najaar 2023 Opstellen masterplan in overleg met betrokken partijen en inwoners
November 2023 Informatiebijeenkomst over het project
Begin 2024 Vaststellen masterplan voor de voorzieningen door gemeenteraad
2024 en 2025 Ontwerpen maken en laten goedkeuren door gemeenteraad
2026 Start bouw nieuwe voorzieningen
Rond 2029 Opening nieuwe voorzieningen