Lees pagina voor

Reclame plaatsen

U mag niet zomaar reclame plaatsen op of aan een gebouw. De reclame mag, bijvoorbeeld, het verkeer niet in gevaar brengen. Wilt u een reclamebord plaatsen aan een pand, dan vraagt u een omgevingsvergunning aan bij de gemeente.

Het gaat om reclame die u op of aan een gebouw plaatst. Denk hierbij aan uithangborden, spandoeken en teksten of afbeeldingen op muren.

Wat moet u doen?

Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen door middel van de vergunningencheck. Daarna kunt u eventueel de aanvraag meteen digitaal indienen. Gebruik hiervoor uw DigiD inlogcode.  Bedrijven kunnen de aanvraag alleen digitaal doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

Vergunning aanvragen

Vul het aanvraagformulier volledig in. Geef hierbij de volgende gegevens:

U krijgt na indiening  een ontvangstbevestiging. Daarna ontvangt u vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Wat kost het?

De kosten van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van reclame op of aan een gebouw kunnen variëren, dit ligt aan de o.a. bouwkosten. Hieronder staan de betreffende bedragen. Deze zijn terug te vinden in de jaarlijks bijgestelde Legesverordening (vermeld postcode en zoek op leges).

Kosten reclame plaatsen
Artikel Kosten
1. Artikel 2.3.1.1.1. Bouwactiviteit het tarief is 23 promille van de bouwkosten met een minimum van € 190,30
2. artikel 2.3.11a, Handelsreclame € 165,25
3. artikel 2.3.1.2.4, Welstandsadvies € 57,30

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer hierover lezen? Meer informatie kunt u terugvinden in deze beleidsstukken en gemeentelijke verordeningen:

Hoelang duurt het?

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan krijgt u automatisch de vergunning.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.