Lees pagina voor

Reclame plaatsen

U mag niet zomaar reclame plaatsen op of aan een gebouw. De reclame mag, bijvoorbeeld, het verkeer niet in gevaar brengen. Voor sommige reclame uitingen heeft u een vergunning nodig.

Als u een constructie gaat bouwen voor het aanbrengen van reclame, dan heeft u een vergunning nodig voor het bouwen van deze constructie. Hiervoor doet u een aanvraag voor een bouwactiviteit. Hiervan is bijvoorbeeld sprake, als u een reclamebord ophangt of blokletters aan de gevel hangt. Ook het plaatsen van een zuil is vergunningplichtig voor het bouwen. Ook het plaatsen van een zuil is vergunningplichtig voor het bouwen.

Het kan ook zijn dat de reclame die u op of aan een gebouw plaatst alleen vergunningplichtig is voor de activiteit ‘handelsreclame aanbrengen’. Dit zijn bijvoorbeeld teksten of afbeeldingen op muren. Er geldt in Wijchen alleen een vergunningplicht voor deze activiteit voor de gebieden Centrum en Bijsterhuizen, zoals aangewezen in het besluit met bijbehorende kaart (Deze link gaat naar een externe website).

Uitzonderingen
• Voor het plaatsen van tijdelijke sandwichborden kunt u een melding indienen. Meer informatie daarover vindt u op onze pagina plaatsen van sandwichborden.
• Het plaatsen van bouwborden is vergunningvrij, bijvoorbeeld bij werkzaamheden voor het aanleggen van kabels in de grond of renovatie van woningen.
Bij twijfel neemt u contact op met de gemeente.

Wat moet u doen?

Via Omgevingsloket online (Deze link gaat naar een externe website) kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen door middel van de vergunningencheck. Daarna kunt u eventueel de aanvraag meteen digitaal indienen. Gebruik hiervoor uw DigiD inlogcode (Deze link gaat naar een externe website). Bedrijven kunnen de aanvraag alleen digitaal doen. Gebruik hiervoor eHerkenning (Deze link gaat naar een externe website).

Vul het aanvraagformulier volledig in. Geef hierbij de volgende gegevens:

Wat kost het?

De kosten van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van reclame op of aan een gebouw kunnen variëren, dit ligt aan de o.a. bouwkosten. Hieronder staan de bedragen. Deze zijn terug te vinden in de Legesverordening (Deze link gaat naar een externe website) (voer postcode in en zoek op leges).

Kosten reclame plaatsen
Artikel Kosten
1. Artikel 2.3.1.1.1. Bouwactiviteit het tarief is 23 promille van de bouwkosten met een minimum van € 190,30
2. artikel 2.3.11a, Handelsreclame € 165,25
3. artikel 2.3.1.2.4, Welstandsadvies € 57,30

Hoelang duurt het?

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente dit nog een keer met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u automatisch de vergunning.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Meer informatie

Meer informatie kunt u terugvinden in deze beleidsstukken en gemeentelijke verordeningen:

Vragen?

Heeft u een vraag? Of wilt u een afspraak maken? De medewerkers van het team vergunningverlening zijn bereikbaar via het telefoonnummer 088 432 70 00.

U kunt hen het beste bereiken:

U kunt natuurlijk altijd een e-mail sturen.