Lees pagina voor

Reclamemateriaal verspreiden

Vaak kunt u zonder toestemming van de gemeente reclamemateriaal verspreiden, zoals flyers, folders of samples. De gemeente kan wel voorwaarden stellen aan de manier waarop u dit wilt doen. U meldt uw plannen daarom vooraf bij de gemeente.

Wat moet u doen?

Laat de gemeente vooraf weten dat u reclamemateriaal wilt gaan verspreiden. Geef hierbij de volgende informatie:

De gemeente maakt afspraken met u over het opruimen van zwerfvuil na het uitdelen van uw reclamemateriaal. Ook let de gemeente op eventuele gevolgen voor de openbare orde (teksten mogen niet opruiend zijn).

Het verspreiden van reclamemateriaal is vergunningsvrij, daarom zijn er geen kosten/leges aan verbonden. Wel kan de gemeente u kosten in rekening brengen, voor het opruimen van rondzwervend materiaal.

Vragen?

Bij vragen helpen de medewerkers van team APV u graag verder. U kunt bellen naar: 088 432 79 88.

U kunt hen het beste bereiken:

U kunt natuurlijk altijd een e-mail sturen naar apv@wijchen.nl.