Lees pagina voor

Rekenkamer

De Rekenkamer van Wijchen onderzoekt of het gemeentebestuur zijn werk goed doet.

Rekenkamer Wijchen

De Rekenkamer helpt de gemeenteraad bij zijn controlerende en kaderstellende taak. Hoe besteedt het gemeentebestuur het geld? En voert het gemeentebestuur alle plannen goed uit? De Rekenkamer onderzoekt:

Elke gemeente moet een Rekenkamer hebben. Dit is verplicht en staat in de Gemeentewet. De gemeente regelt dit zelf en bepaalt hoeveel geld ze hiervoor uitgeeft. De Rekenkamer beslist zelf welke onderwerpen zij onderzoekt. Soms vraagt de gemeenteraad aan de Rekenkamer om iets te onderzoeken. Als u vindt dat de Rekenkamer iets moet onderzoeken, kunt u dit vragen.

Onderzoeksrapporten

De Rekenkamer doet elk jaar onderzoeken. De Rekenkamer schrijft de conclusies uit de onderzoeken en de voorstellen voor verbeteringen op in een rapport. Het rapport presenteert zij aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt een besluit over wat ze met de voorstellen gaan doen.

Lees alle onderzoeksrapporten van de Rekenkamer (Deze link gaat naar een externe website)

Leden van de Rekenkamer

De leden van de Rekenkamer zijn benoemd door de gemeenteraad. De leden zijn:

De Rekenkamer krijgt bij het werk hulp van een medewerker van de gemeente: Thomas Tielen (secretaris).

Meer informatie over de leden van de Rekenkamer (Deze link gaat naar een externe website)

De leden van de Rekenkamer v.l.n.r. Karin Homan, Ron Soehawan (voorzitter) en Paula den Hartogh.
De leden van de Rekenkamer v.l.n.r. Karin Homan, Ron Soehawan (voorzitter) en Paula den Hartogh.

Onderzoeksplannen

In haar onderzoeksplannen omschrijft de Rekenkamer hoe zij haar taken invult.

Lees de onderzoeksplannen van de Rekenkamer (Deze link gaat naar een externe website)

Jaarverslagen

In het jaarverslag van de Rekenkamer staan de :

Lees de jaarverslagen van de Rekenkamer (Deze link gaat naar een externe website)

Hoe werkt de Rekenkamer?

De Rekenkamer werkt onafhankelijk van het gemeentebestuur.  Dit betekent dat de rekenkamer zelf bepaalt welke onderwerpen zij onderzoekt. En ook hoe zij het onderzoek uitvoert. De regels daarvoor staan in de:

Idee voor onderzoek Rekenkamer

U kunt een idee indienen voor een onderzoek door de Rekenkamer. Bijvoorbeeld naar beleid van de gemeente over een onderwerp waar u zich zorgen over maakt.

Zo werkt het

Stuur een mail naar de secretaris van de Rekenkamer Thomas Tielen (t.tielen@wijchen.nl). Omschrijf in uw mail het onderwerp en vertel kort waarom u vindt dat een onderzoek nodig is. Bij de keuze of de Rekenkamer het onderwerp wil onderzoeken wordt andere rekening met de volgende vragen:

Mogelijk nodigt de secretaris u uit om uw idee toe te lichten tijdens een vergadering van de Rekenkamer. De secretaris laat u altijd weten wat de Rekenkamer met uw idee gaat doen.

Heeft u vragen? Mail de secretaris via t.tielen@wijchen.nl.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Thomas Tielen. Dit kan via telefoonnummer 06 28 84 03 71 of via e-mail: t.tielen@wijchen.nl.