Lees pagina voor

Sloopmelding gebouw of deel gebouw

Sinds 1 april 2012 is de sloopvergunning vervangen door de sloopmelding.
Vaak moet u de sloop en/of verwijderen van asbest melden bij de gemeente.

Sloopmelding én omgevingsvergunning

U doet een sloopmelding in de volgende gevallen:

In de volgende gevallen hebt u ook een omgevingsvergunning nodig:

Wat moet u doen?

Sloopmelding indienen door particulieren

Als particulier mag u zelf max. 35 m2 hecht gebonden asbest per perceel verwijderen. U kunt via dit formulier heel eenvoudig een sloopmelding (Deze link gaat naar een externe website) invullen en indienen. De OmgevingsDienst Regio Nijmegen (ODRN) voert deze taak uit namens de gemeente Wijchen. U moet uw sloopmelding uiterlijk 5 werkdagen van tevoren indienen. Nadat uw sloopmelding is geaccepteerd, kunt u samen met deze acceptatie de asbesthoudende materialen (in plastic verpakt) afgeven bij de milieustraat.

Uiteraard, mag u ook via het Omgevingsloket online (Deze link gaat naar een externe website) uw sloopmelding indienen met uw DigiD. Maar de bovenstaande manier van indienen via de ODRN is een stuk eenvoudiger.
Heeft u ook een omgevingsvergunning nodig? (Bijvoorbeeld voor het slopen bij een monument/slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht), dan kunt u dit alleen via Omgevingsloket online indienen. Dit doet u tegelijk met de sloopmelding.

Sloopmelding indienen of laten uitvoeren door een bedrijf

Via het Omgevingsloket online (Deze link gaat naar een externe website) kunt met uw bedrijfs eHerkenning of DigiD de sloopmelding indienen.
Let op: een asbestinventarisatierapport moet u altijd meesturen als het gaat om een gebouw dat gebouwd is vóór 1994.

Doe de melding minimaal 4 weken voordat u wilt beginnen.
In de volgende gevallen doet u de melding uiterlijk 5 werkdagen van tevoren:

Uw bedrijf voert reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden uit aan een deel van het gebouw met asbest. Dit geldt alleen als in die 4 weken het gebouw onnodig leeg staat of het gebruik ervan in de weg staat.
De verhuurder voert onderhoudswerkzaamheden uit.

Vragen?

Heeft u een vraag? Of wilt u een afspraak maken? De medewerkers van het team vergunningverlening zijn bereikbaar via het telefoonnummer 088 432 70 00.

U kunt hen het beste bereiken:

U kunt natuurlijk altijd een e-mail sturen.