Lees pagina voor

Speeltoestellen

In de gemeente staan in totaal 472 speeltoestellen en 88 sporttoestellen. Hier kunnen kinderen en jongeren van 0 tot 19 jaar spelen. U kunt denken aan een wipkip, een glijbaan of een basketbalveld.

Speelbeleid

In 2016 is het speelbeleid door de gemeenteraad opnieuw vastgesteld. Het speelbeleid kent 3 leeftijdscategorieën: 0-5 jaar, 6-12 jaar en 13-19 jaar. Onder spelen verstaan wij: spelen, bewegen en ontmoeten. In dit beleid is afgesproken dat de gemeente speelplekken inricht als:

Schoolplein om op te spelen

In het speelbeleid staat dat er 10 schoolpleinen openbaar zijn. Na schooltijd mag je op deze schoolpleinen ook spelen:

Waar liggen de speelplekken?

De locaties van de speelplekken kunt u hieronder vinden op de kaart.

Kaart speelplekken (Deze link gaat naar een externe website)

Speelplek 'adopteren' zodat deze blijft bestaan

U kunt een speelplek ook adopteren samen met een groep bewoners van de buurt. Een speelplek die wij willen opheffen, mag dan blijven. U onderhoudt dan zelf de speelplek. Het onderhouden betekent onkruidvrij houden van de omgeving en schoonhouden van de speeltoestellen. U betaalt dan samen met een groep bewoners de kosten voor de inspecties. Per speeltoestel kost dit € 28,- euro per jaar. De bewonersgroep betaalt dan ook reparaties aan een speeltoestel, als die nodig zijn. Deze afspraken met de bewonersgroep legt de gemeente in een overeenkomst vast.