Lees pagina voor

Starterslening koopwoning

De gemeente Wijchen wil het starters op de koopwoningmarkt makkelijker maken om in de gemeente een woning te kopen. Daarom verstrekt de gemeente via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) de Starterslening.

Wat is een starterslening?

Een Starterslening is een tweede hypotheek die onder gunstige voorwaarden wordt verstrekt. De lening is bestemd voor de aankoop van een eerste koopwoning. Hierdoor wordt het voor starters makkelijker een woning te kopen.

De Starterslening is ontwikkeld door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). De Starterslening is beschikbaar voor het kopen van zowel bestaande woningen als nieuwbouwwoningen.

Wat moet u doen?

De aanvraag voor een starterslening bestaat uit drie stappen:

Stap 1: Online een starterslening aanvragen bij de gemeente

U kunt online een starterslening bij de gemeente aanvragen door op de knop aanvraag te klikken. De aanvraag loopt via DigiD.

Stap 2: Toetsing aanvraag starterslening

De gemeente toetst uw aanvraag aan de geldende verordening. U ontvangt een toewijzing aanvraag Starterslening als u aan de gemeentelijke voorwaarden voldoet. In de toewijzingsbrief staat het maximale bedrag vermeld dat u kunt lenen, onder voorbehoud van een financiële toets. Voldoet u niet aan de voorwaarden? Dan ontvangt u een afwijzing.

Stap 3: Financiële beoordeling door SVn

SVn voert de financiële beoordeling uit namens gemeente Wijchen. Op de website van SVn vraagt u de Starterslening aan. Uw aanvraag dient u binnen een maand na dagtekening van de toewijzingsbrief van de gemeente in bij SVn. Als u voldoet aan de voorwaarden en u de lening financieel kunt dragen, stuurt SVn u een offerte voor de Starterslening. Als blijkt dat u de Starterslening niet kunt dragen of u voldoet niet aan de voorwaarden, dan ontvangt u een afwijzing.

Voor de aanvraag heeft u een kopie van de getekende koopovereenkomst nodig.

Meer informatie

Wanneer kunt u in aanmerking komen voor een starterslening?

U kunt in aanmerking komen voor de starterslening als:

Wat is de hoogte van de starterslening?

Afhankelijk van uw financiële mogelijkheden is de Starterslening minimaal € 3.000 en maximaal 20% van de koop(/-aanneem)som van de woning, maar niet meer dan € 36.500. Meerwerk en verbeterkosten mogen in de Starterslening worden meegenomen.

Wat zijn de voorwaarden van SVn?

Op de website van de SVn vindt u de voorwaarden en toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen van SVn.

Vragen?

Heeft u vragen over de starterslening in het algemeen? Dan kunt u contact opnemen met het SVn via tel 088 253 94 00 of info@svn.nl.

Heeft u vragen over de gemeentelijke voorwaarden van de starterslening? Dan kunt u contact opnemen met Margreet Aldeweireldt via 088 432 71 45.