Lees pagina voor

Starterslening koopwoning

De gemeente wil het starters op de koopwoningmarkt makkelijker maken om in Wijchen een woning te kopen. Daarom kunnen zij een Starterslening krijgen.

Wat is een starterslening?

U hebt voor het eerst een koopwoning op het oog. Maar uw inkomen is te laag voor de hypotheek. Weg droom? Dat hoeft niet! Om het kopen van een eerste huis mogelijk te maken, kunt u de Starterslening aanvragen. De Starterslening is een extra hypotheek bovenop uw gewone hypotheek. U sluit de lening af bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). 

Wie een Starterslening wil aanvragen heeft toestemming van de gemeente nodig. De gemeente legt de toestemming vast in een toewijzingsbrief. Met de brief vraagt u de lening aan bij de SVn. Meer informatie over de Starterslening vindt u op de website van SVn (Deze link gaat naar een externe website).

Wat moet u doen?

De aanvraag voor een starterslening bestaat uit twee stappen:

Stap 1: Online een starterslening aanvragen bij de gemeente

U vraagt de lening online aan met DigiD. Voor de aanvraag heeft u een kopie van de koopovereenkomst nodig. In de koopovereenkomst staat de ontbindende voorwaarde dat u de woning alleen koopt als u een starterslening krijgt.

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan ontvangt u van de gemeente een toewijzingsbrief aanvraag Starterslening. Met de brief vraagt u de lening aan bij de SVn.

Stap 2: Starterslening aanvragen bij de SVn

Op de website van SVn (Deze link gaat naar een externe website) vraagt u de Starterslening aan. SVn voert de financiële beoordeling uit voor de gemeente. Voldoet u aan de voorwaarden? En kunt u de lening financieel dragen? Dan stuurt SVn u een offerte voor de Starterslening. 

Voorwaarden

Informatie over de algemene voorwaarden vindt u in de Verordening Starterslening gemeente Wijchen op de website Overheid.nl (Deze link gaat naar een externe website).

Vragen?

Heeft u vragen over de starterslening in het algemeen? Dan kunt u contact opnemen met het SVn door te bellen 088 253 94 00 of een mail te sturen naar info@svn.nl.

Heeft u vragen over de gemeentelijke voorwaarden van de starterslening? Dan kunt u contact opnemen met Margreet Aldeweireldt via 088 432 71 45.