Lees pagina voor

Stookontheffing

Wilt u snoeihout verbranden of een kampvuur maken, dan moet u hiervoor ontheffing aanvragen bij de gemeente. De gemeente toetst of u in aanmerking komt voor een ontheffing. U kunt uw stookontheffing online aanvragen met DigiD of als u een bedrijf heeft met eHerkenning.

Kunt u op een van de vragen 'ja' antwoorden? Dan heeft uw aanvraag voor het stoken van snoeiafval geen kans van slagen.

De gemeente verleent op basis van het beleid slechts in drie situaties ontheffing:

In andere gevallen wordt geen ontheffing van het stookverbod verleend, tenzij bijzondere omstandigheden met zich meebrengen dat van de beleidsregels moet worden afgeweken.

Stookontheffing aanvragen met eHerkenning (Deze link gaat naar een externe website)

Wat kost het?

Aan het in behandeling nemen van een aanvraag zijn kosten verbonden, de zogenoemde leges.

Stookontheffing: € 77,30

Schriftelijk aanvragen

Download het formulier stookontheffing (PDF, 216.8 kB). Vul dit formulier in en stuur het op naar:

Gemeente Wijchen, team APV, Postbus 9000 6600 HA WIJCHEN

Vragen?

Bij vragen helpen de medewerkers van team APV u graag verder. Zij zijn telefonisch te bereiken via 088 432 79 88. U kunt hen het beste bereiken van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 16.00 uur. Op vrijdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur. U kunt natuurlijk altijd een e-mail sturen naar apv@wijchen.nl.

Meer informatie

Houtwallen, singels en bosjes moeten worden gesnoeid. Laat het snoeihout niet liggen, maar voer het af of nog beter verwerk het in een takkenril. Vele dieren, maar ook planten profiteren ervan. De lengte van een takkenril kan variëren van 3 tot 20 meter of zelfs nog langer. Dit is afhankelijk van de locatie en het beschikbare snoeihout. Creëer een takkenril door het snoeihout van groot naar klein op te stapelen. Stammen en dikke takken onderop, dunnere takken bovenop. Verwerk geen aangetast of ziek snoeihout in een takkenril. Voor vogels en zoogdieren biedt een takkenril een goede nest-, voedsel- en schuilgelegenheid. Amfibieën en reptielen vinden er een plek om te overwinteren. Daarnaast vormt het voor paddenstoelen, varens en andere plantensoorten een uitstekend verblijf met voldoende voedsel in het dode hout.

Een takkenril kan op verschillende plekken worden aangelegd. Van een takkenril bij een houtwal profiteren soorten als winterkoning en wezel. De ringslang maakt gebruik van een takkenril langs een bosrand. Langs de sloot zijn de heggenmus, waterspitsmuis en hermelijn te vinden, terwijl bij een poel de gewone pad, kamsalamander en boomkikker ervan profiteren. Dichter bij de schuur of boerderij vinden de egel en huismus er een optimaal plekje.”