Lees pagina voor

Stookontheffing

Wilt u snoeihout verbranden of een kampvuur maken? Dan moet u een ontheffing aanvragen. U kunt uw stookontheffing online aanvragen met DigiD of als u een bedrijf heeft met eHerkenning.

Kunt u op een van de vragen 'ja' antwoorden? Dan heeft uw aanvraag voor het stoken van snoeiafval geen kans van slagen.

De gemeente verleent in drie situaties ontheffing:

Stookontheffing aanvragen met eHerkenning (Deze link gaat naar een externe website)

Schriftelijk aanvragen

Download het formulier stookontheffing (PDF, 216.8 kB). Vul dit formulier in en stuur het op naar: Gemeente Wijchen, team APV, Postbus 9000 6600 HA Wijchen

Wat kost het?

Aan het in behandeling nemen van een aanvraag kost € 43,65.

Vragen?

Bij vragen helpen de medewerkers van team APV u graag verder. U kunt bellen naar: 088 432 79 88.

U kunt hen het beste bereiken:

U kunt natuurlijk altijd een e-mail sturen naar apv@wijchen.nl.

Meer informatie

Ook snoeihout heeft nut

Houtwallen, singels en bosjes moeten worden gesnoeid. Laat het snoeihout niet liggen, maar breng het weg of nog beter maak er een takkenril van. Voor dieren en planten is het nuttig. De lengte van een takkenril kan 3 tot 20 meter zijn of zelfs nog langer. Dit hangt af  van de plek en het snoeihout. Maak een takkenril door het snoeihout van groot naar klein op te stapelen. Stammen en dikke takken onderop, dunnere takken bovenop. Gebruik geen aangetast of ziek snoeihout in een takkenril.

Takkenril voor dieren

Voor vogels en zoogdieren biedt een takkenril een goede nest-, voedsel- en schuilgelegenheid. Amfibieën en reptielen vinden er een plek om te overwinteren. Daarnaast vormt het voor paddenstoelen, varens en andere plantensoorten een uitstekende plek. Met voldoende voedsel in het dode hout. Een takkenril kan op verschillende plekken worden aangelegd. Een takkenril bij een houtwal is nuttig voor soorten als winterkoning en wezel. De ringslang maakt gebruik van een takkenril langs een bosrand. Langs de sloot zijn de heggenmus, waterspitsmuis en hermelijn te vinden. Bij water is het nuttig voor de gewone pad, kamsalamander en boomkikker. Dichterbij de schuur of boerderij vinden de egel en huismus er een goed plekje.