Lees pagina voor

Straatcoaches

Als jongeren in groepjes rondhangen hebben ze een slechte naam. Jongeren kunnen dan vaak luidruchtig zijn en laten mogelijk veel afval achter. Het rondhangen wordt vaak afgewisseld met andere activiteiten, zoals het rijden op scooters, geschreeuw, harde muziek of luidruchtig voetballen. 

Toch is dat voor jongeren heel normaal gedrag en hoeft dit ook niet altijd overlast te veroorzaken. Mocht u wel overlast ervaren, dan kunt u dat bij onze straatcoaches doorgeven. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanpak van jeugdoverlast.

Inzet straatcoaches

De gemeenten Wijchen zet straatcoaches in om jeugdoverlast tegen te gaan. De gemeenten vinden het belangrijk om in contact te zijn met jongeren, maar ook met wijkbewoners. De straatcoaches werken samen met jongerenwerkers, politieagenten en boa’s om overlast op straat zoveel als mogelijk tegen te gaan. Door deze samenwerking helpen de coaches het aanpakken van jeugdoverlast. De straatcoaches gaan in gesprek met de jongeren maar ook met de mensen die overlast ervaren.

Bereikbaarheid

U kunt overlast bij de straatcoaches melden. Dit kan per telefoon of via email via:

Telefoonnummer: 06 21 94 36 82
E-mail: drutenwijchen@straatcoach.nl
Online melden: pagina melding doen

Dienstrooster

De coaches zijn flexibel, maar meestal zijn zij op de onderstaande dagen bereikbaar. Tijdens evenementen of andere gebeurtenissen kan het rooster van de straatcoaches anders zijn.

Rooster straatcoaches gemeente Wijchen
Dag Tijdstip
Maandag Niet in dienst
Dinsdag 16:00 – 22:00 uur
Woensdag 16:00 – 22:00 uur
Donderdag 16:00 – 22:00 uur
Vrijdag 16:00 – 22:00 uur
Zaterdag 16:00 – 22:00 uur
Zondag Niet in dienst

Herkenbaarheid straatcoaches

De straatcoaches zijn herkenbaar aan het volgende logo:

Button van de straatcoach