Lees pagina voor

Subsidie uitvoeringsondersteuning

Heeft u subsidie voor het energiemaatwerkadvies gekregen? En gaat u nu maatregelen uit dit advies opvolgen. Dan kunt u uitvoeringsondersteuning krijgen. Ook hiervoor is de subsidie €1.000. U doet hiervoor een digitale aanvraag.

Voorwaarden

 1. het helpen aanvragen of beoordelen van offertes voor energiebesparende maatregelen.
 2. het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan of vastgoedplan.
 3. ondersteuning /advisering over aanvraag vergunningen voor het toepassen van verduurzamingsmaatregelen.
 4. advies over subsidies voor het uitvoeren van de maatregelen.
 5. advies over financiering van de uit te voeren maatregelen.
 6. faciliteren gesprek(en) tussen eigenaar en huurder, met als doel tot een win-win plan te komen voor verduurzaming.
 7. bouwkundig advies over de uitvoering van maatregelen.
 8. aansturen uitvoering door niet aan de expert gelieerde partij(en).

Stappenplan

 1. U vraagt een offerte voor uitvoeringsondersteuning aan. De kosten zijn minimaal € 1000.
 2. U doet de subsidieaanvraag bij de gemeente.
 3. Een medewerker van REE controleert de aanvraag op volledigheid en juistheid. Zij stuurt een mail aan de gemeente met het advies voor goedkeuring of afkeuring.
 4. Advies positief? Gemeente stuurt bevestiging naar ondernemer en maakt het subsidiebedrag over.
 5. Advies negatief? Gemeente wijst de subsidie af en geeft bij de ondernemer aan waarom.
 6. De ondernemer geeft opdracht voor de ondersteuningswerkzaamheden.
 7. REE neemt contact met u op over de uitvoering.