Lees pagina voor

TussenThuis voor mensen met verblijfsvergunning

Plan voor tijdelijke woonruimte voor mensen met verblijfsvergunning.

Het college van burgemeester en wethouders wil vanaf september tijdelijke woonruimte bieden aan 30 mensen met een verblijfsvergunning. Aan de Graafseweg in Wijchen komt hiervoor een locatie beschikbaar. Dit noemt de gemeente een TussenThuis, omdat de mensen hier tijdelijk blijven. Ze wachten op een definitieve woning in de gemeente. Het TussenThuis verlicht de druk op de lokale woningmarkt en blijft in elk geval 3 jaar.

De toekomstige inwoners van de gemeente Wijchen hebben de asielprocedure in een azc doorlopen en een verblijfsvergunning gekregen. Zij mogen in Nederland blijven en zijn gekoppeld aan de gemeente Wijchen.

Taakstelling

De Rijksoverheid bepaalt hoeveel mensen met een verblijfsvergunning elke gemeente moet huisvesten. Gemeente Wijchen gaat niet méér statushouders huisvesten dan ze verplicht is volgens deze taakstelling. Het totaal aantal mensen dat in Wijchen komt wonen verandert dus niet. Wethouder Geert Gerrits legt uit: “Er zijn weinig woningen beschikbaar. Daarom hebben we gezocht naar een oplossing om de druk op de woningmarkt te verlichten. Met het TussenThuis kunnen we tijdelijke woonruimte bieden. Zo heeft Talis meer tijd om een passende woning te vinden in onze wijken. En blijft er ook meer woonruimte over voor andere mensen die op zoek zijn naar een betaalbare woning.”

Kamerbewoning

Het TussenThuis bestaat uit vier gebouwen. De bewoners krijgen een eigen kamer met bed, kast en bureau. Ze maken gebruik van een gezamenlijke woonkamer, keuken, badkamer en toilet. Er komt een huismeester voor het beheer. De bewoners starten meteen met hun inburgering. En als het mogelijk is ook met (vrijwilligers)werk. Hierdoor kunnen zij sneller meedoen in de Wijchense samenleving.

Omgevingsvergunning

Om het TussenThuis mogelijk te maken is er een omgevingsvergunning nodig. Deze is in voorbereiding. Hierover moet eerst het college van B en W, en daarna de gemeenteraad nog een besluit nemen. Als het volgens planning verloopt, kunnen de eerste bewoners in september komen.

Samenwerking met Talis

Deze locatie blijft in elk geval 3 jaar in gebruik als TussenThuis. De gemeente onderzoekt samen met Talis of ze deze locatie ook daarna blijven gebruiken als aanvulling op de sociale huurwoningen in onze gemeente.

Wanneer komen de eerste bewoners?

Vanaf 1 september 2024 komen de eerste bewoners.

Zijn de toekomstige bewoners die naar deze locatie komen al in Nederland?

Ja, zij verblijven al maanden of jaren in een azc in Nederland.

Waarom deze locatie?

Deze locatie kan snel klaar gemaakt worden. Bijna alle voorzieningen zijn aanwezig voor een goede tijdelijke huisvesting.

Voor wie is deze locatie bedoeld?

Voor statushouders die gekoppeld zijn aan gemeente Wijchen. Statushouders zijn mensen die een verblijfsvergunning hebben. In een azc worden vluchtelingen opgevangen tot en met het moment dat de aanvragen doorlopen en goedgekeurd zijn. Als dit gebeurd is, zijn ze statushouders en moeten ze wachten op een woning in de gemeente waaraan ze gekoppeld worden.

Gaat de gemeente nu méér statushouders huisvesten dan de taakstelling?

Nee. De Rijksoverheid bepaalt elk half jaar het aantal statushouders dat elke gemeente moet huisvesten. Dat noemen we de gemeentelijke taakstelling. Gemeente Wijchen houdt zich aan deze taakstelling. Op de locatie aan de Graafseweg kunnen we sneller aan deze taakstelling voldoen. Bovendien kunnen we hierdoor meer tijd nemen voor het zoeken naar een geschikte definitieve woning. En blijven er meer reguliere woningen over voor andere mensen die op zoek zijn naar een betaalbare woning.

Hoe lang blijft deze locatie in gebruik?

Deze locatie blijft in elk geval 3 jaar in gebruik als tijdelijke woonruimte voor mensen met een verblijfsvergunning. We onderzoeken samen met Talis de mogelijkheden om deze locatie ook daarna te blijven gebruiken als aanvulling op de sociale huurwoningen in onze gemeente.

Hoe ziet het leven eruit voor de bewoners van deze locatie?

De locatie bestaat uit vier gebouwen. De bewoners krijgen een eigen slaapkamer met bed, kast en bureau. Ze delen de woonkamer, keuken, badkamer en toilet. De bewoners gaan vanaf dag één meedoen via (vrijwilligers)werk, onderwijs, taal en inburgering. Ze regelen zelf hun eigen vervoer naar de supermarkt, school, (vrijwilligers)werk, etc. Er is een busstation op loopafstand. Ook met de fiets zijn alle voorzieningen goed te bereiken. Er is een huismeester aanwezig voor het reilen en zeilen van de dagelijkse gang van zaken.

Hoelang blijven de bewoners er wonen?

Zij mogen maximaal 1 jaar blijven wonen op deze tijdelijke locatie. Binnen dit jaar moet er een definitieve woning voor hen geregeld zijn.

Zijn er ook kinderen bij en zo ja, waar gaan zij naar school?

Nee, het zijn allemaal volwassenen boven de 21 jaar.

Wie zijn de bewoners? Waar komen ze vandaan?

Dat weten we nog niet. De mensen die naar deze locatie komen, worden door het COA (Centraal Opvang Asielzoekers) aan onze gemeente toegewezen. Wij hebben geen zeggenschap over wie er naar onze gemeente komt. In algemene zin komen de meeste statushouders in Nederland uit Syrië. Daarnaast wonen er in Nederland statushouders uit landen als Eritrea, Afghanistan, Iran, Turkije, Jemen, Somalië en Irak.

Ik wil graag iets betekenen voor de statushouders.

Wilt u bijdragen aan de inburgering van deze statushouders in Wijchen? Dan kunt u zich aanmelden als vrijwilliger bij VluchtelingenWerk Wijchen. Zij kunnen uw hulp goed gebruiken! U kunt uw interesse kenbaar maken door een e-mail te sturen naar wijchen@vluchtelingenwerk.nl. Ze nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.